DONG Energy indgår forlig om EPC-kontrakten for Hejre

Som meddelt 29. marts 2016 har DONG Energy og Bayerngas ophævet kontrakten med leverandørkonsortiet vedrørende projektering, indkøb og konstruktion (EPC) af Hejre-platformen. Der opstod efterfølgende en tvist i forbindelse med ophævelsen af kontrakten.

I dag har DONG Energy og leverandørkonsortiet bestående af Technip France SAS og Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd (DSME) indgået en forligsaftale om tvisten, herunder voldgiftskrav knyttet til EPC-kontrakten.

I henhold til aftalen bærer leverandørkonsortiet det fulde ansvar for bortskaffelsen af Hejre-platformen, som vil blive skrottet af DSME. DONG Energy har fremadrettet ikke noget ansvar eller nogle forpligtelser for platformen.

Forliget vil have en positiv effekt på DONG Energy's cashflow og reducere hensættelserne, der er foretaget for Hejre-projektet, med en positiv EBIT-effekt på DKK 0,9 milliarder inden for ophørende aktiviteter.

David Cook, Executive Vice President i DONG Energy, siger:
"Det er et godt resultat for vores forretning. Jeg er meget tilfreds med, at vi sammen med leverandørkonsortiet er nået frem til en løsning om tvisten og voldgiftskravene. Vi kan nu lægge sagen bag os og arbejde videre med fokus på at drive en sikker, succesfuld og bæredygtig olie- og gasforretning."

Efter aftale med Hejres licenspartner, Bayerngas, har DONG Energy stået for ophævelsen af samarbejdet med leverandørkonsortiet på vegne af Hejre-licenspartnerne samt overtaget alle potentielle forpligtelser, rettigheder og fordele, der er udsprunget af kontrakten og ophævelsesprocessen.

Forliget påvirker ikke det igangværende arbejde, hvor DONG Energy og Bayerngas sammen vurderer alternative udviklingsmuligheder for Hejre-feltet.

Oplysningerne i denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2017, eftersom Oil & Gas i regnskabet er præsenteret som aktiver bestemt for salg og indregnes som ophørende aktiviteter.


Yderligere oplysninger:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22
hebrl@dongenergy.dk


DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.200 ambitiøse medarbejdere udvikler, opfører og driver havmølleparker, producerer el og varme fra vores kraftværker samt handler og leverer energi til engros-, erhvervs- og privatkunder. Den fortsættende del af koncernen har ca. 5.800 medarbejdere og omsatte i 2016 for 61 mia. kr. (EUR 8,2 mia.). Læs mere på www.dongenergy.com.