Ørsted vinder 551,75 MW i tysk havvindauktion

I den anden tyske havvindauktion har den tyske tilsynsmyndighed, Bundesnetzagentur, i dag tildelt Ørsted retten til at opføre yderligere 551,75 MW havvind i den tyske del af Nordsøen. Ørsted vandt med følgende projekter:

  • Borkum Riffgrund West 1 med en kapacitet på 420 MW til EUR 0 pr. MWh.
  • Gode Wind 4 med en kapacitet på 131,75 MW til EUR 98,30 pr. MWh.

På den første tyske havvindauktion, som fandt sted i april 2017, vandt Ørsted rettighederne til tre projekter med en samlet kapacitet på 590 MW: OWP West (240 MW til EUR 0 pr. MWh), Borkum Riffgrund West 2 (240 MW til EUR 0 pr. MWh) og Gode Wind 3 (110 MW til EUR 60 pr. MWh).

Dette bringer Ørsteds Cluster 1-projekter op på deres maksimale kapacitet på 900 MW. Ørsteds Gode Wind 3- og 4-projekter får en samlet kapacitet på 241,75 MW til en vægtet gennemsnitspris på EUR 81 pr. MWh.

Samlet set betyder det, at Ørsted vil opføre 1.141,75 MW ny havvindkapacitet i Tyskland inden 2024/2025, forudsat at Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning.

De vigtigste værdiskabende faktorer i Ørsteds bud er de samme som ved sidste års tyske auktion (se selskabsmeddelelse nr. 16/2017). De omfatter bl.a. større vindmøller, meget høje vindhastigheder, synergier med tilstødende havmølleparker, mulighed for at forlænge anlæggenes levetid fra 25 til 30 år, samt det faktum, at transmissionsinfrastruktur ikke er inkluderet i buddet. Desuden tegner der sig et europæisk marked for elkøbsaftaler (corporate PPA’s), og vi ser virksomheder, der overvejer havvind som en måde at sikre sig leverance af grøn strøm i industriel skala.

Martin Neubert, koncerndirektør og administrerende direktør for Wind Power hos Ørsted, siger: ”Vi er meget glade for at have vundet disse nye projekter, som giver en betydelig kapacitetsforøgelse i vores eksisterende tyske portefølje og vil skabe værdi for vores investorer. Det er endnu et vigtigt skridt på vejen mod at nå vores ambition om 11-12 GW installeret havvindkapacitet på verdensplan i 2025."

Volker Malmen, landedirektør for Ørsted Tyskland, siger: "Dagens resultat er med til at stadfæste havvind som en konkurrencedygtig vedvarende energikilde, der kan fungere som en hjørnesten i Tysklands grønne energiomstilling. Vi ser frem til at bidrage yderligere til Tysklands energimiks.”

Ørsted kan med sine idriftsatte havmølleparker Gode Wind 1 & 2 og Borkum Riffgrund 1 i øjeblikket levere 894MW havvind til de tyske elforbrugere. Ørsted har yderligere 450MW under opførelse i Tyskland på Borkum Riffgrund 2, som forventes idriftsat i 2019. I alt har Ørsted installeret ca. 4,4 GW havvindkapacitet i Tyskland, Storbritannien og Danmark og har yderligere 4,5 GW under opførelse.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2018 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2018.


Yderligere oplysninger

Media Relations
Tom Lehn-Christiansen
+45 99 55 60 17
tomlc@orsted.dk

Investor Relations
Daniel Lerup
+45 99 55 59 35
danil@orsted.dk 


Ørsteds vision er en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner vores kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.700 medarbejdere og hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2017 havde koncernen en omsætning på 59,5 mia. kr. (8,0 mia. euro). Du kan finde mere information om Ørsted på orsted.com, og du kan følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil