Beslutninger fra den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S

Ørsted A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

Den reviderede årsrapport for 2017 og fordeling af overskud

• Ørsteds reviderede årsrapport for 2017 blev godkendt.
• Udbetaling af udbytte på 9 kr. pr. aktie blev godkendt.

Decharge, valg og honorar

• Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.
• Generalforsamlingen genvalgte Thomas Thune Andersen som formand for bestyrelsen, Lene Skole som næstformand for bestyrelsen, og Lynda Armstrong, Pia Gjellerup, Peter Korsholm og Benny D. Loft som medlemmer af bestyrelsen, mens Dieter Wemmer og Jørgen Kildahl blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.
• PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
• Bestyrelsens honorar for 2018 blev godkendt.

Øvrige forslag fra bestyrelsen blev godkendt 

• Det blev godkendt at ophæve vedtægtsbestemmelserne om en selvstændig nomineringskomite med direkte aktionærrepræsentation. I stedet vil bestyrelsen etablere en kombineret nominerings- og vederlagskomite.
• Vederlagspolitikken for bestyrelse og direktion blev ændret, så den følger de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.
• Det blev godkendt, at Ørsted fra og med regnskabsåret 2018 kun aflægger årsregnskaber og delårsregnskaber på engelsk.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 97 22


Ørsteds vision er en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.600 medarbejdere og hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktie handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2017 havde koncernen en omsætning på 59,5 milliarder kroner (8,0 milliarder euro). Du kan finde mere information om Ørsted på orsted.com, og du kan følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.