Tilbud om tilbagekøb af senior obligationer – endelige resultater

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (‘USA’) ELLER EN U.S. PERSON (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER TENDER OFFER MEMORANDUM (SOM DEFINERET NEDENFOR).

Ørsted A/S  (‘Ørsted’) annoncerer hermed resultaterne og prisfastsættelsen af invitationen til ejere af Ørsteds EUR 500 mio. 6,500 % obligationer med forfald 7. maj 2019 (hvoraf EUR 306.213.000 er udestående) (‘2019 Obligationerne’), EUR 500 mio. 4,875 % obligationer med forfald 16. december 2021 (hvoraf EUR 360.373.000 er udestående) (‘2021 Obligationerne’) og EUR 750 mio. 2,625 % obligationer med forfald 19. september 2022 (hvoraf EUR 602.010.000 er udestående) (‘2022 Obligationerne’, og sammen med 2019 Obligationerne og 2021 Obligationerne ‘Obligationerne’) om at tilbyde Ørsted at købe sådanne Obligationer (hvert et ‘Tilbud’ (Offer) og samlet ‘Tilbuddene’ (Offers)).   

Tilbuddene blev annonceret 16. november 2017 baseret på de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i købstilbuddet dateret 16. november 2017 (‘Købstilbuddet’) (Tender Offer Memorandum) udarbejdet af Ørsted. Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der anvendes i denne meddelelse, og som ikke defineres specifikt, har den betydning, der fremgår af Købstilbuddet.

Tilbuddene udløb 22. november 2017 kl. 17:00 (dansk tid) (Expiration Deadline).

Ved udløbet af Tilbuddene havde Ørsted modtaget gyldige tilbud om tilbagekøb af Obligationerne for et samlet nominelt beløb på EUR 191.220.000 i henhold til Tilbuddene. Ørsted bekræfter samtidigt, at refinansieringsbetingelsen indeholdt i købstilbuddet er opfyldt.

I forlængelse af Tilbuddenes udløb annonceres hermed, at Ørsted har besluttet, at (i) acceptere tilbud om tilbagekøb af Obligationerne for EUR 191.220.000 (det samlede nominelle beløb af Obligationer, som er gyldigt tilbudt tilbagekøbt) (‘Tilbagekøbsbeløbet’) (Final Acceptance Amount) og (ii) acceptere tilbagekøb af alle Obligationer, der gyldigt er tilbudt tilbagekøbt i henhold til Tilbuddene, uden skallering, som beskrevet nedenfor.

Tilbagekøbsprisen (Purchase Price) for 2022 Obligationerne blev fastsat omkring kl. 14:00 i dag (dansk tid); Tilbagekøbsprisen for 2019 Obligationerne og 2021 Obligationerne er blevet fastlagt på basis af Tilbagekøbsrenten i henhold til Købstilbuddet, som beskrevet nedenstående.

Beskrivelse: EUR 500.000.000 6,500 % Obligationer med forfald 7. maj 2019

ISIN: XS0426738976
Interpoleret Midt-Swap Rente (Interpolated Mid Swap Rate): N/A
Tilbagekøbsspread (Purchase Spread): N/A
Tilbagekøbsrente (Purchase Yield): -0,35 %
Tilbagekøbspris (Purchase Price): 109,973 %
Påløbne renter (Accrued Interest): 3,5795 %
Tilbagekøbsbeløb (Series Acceptance Amount): EUR 26.012.000
Skaleringsfaktor (Pro-ration Factor): N/A
Nominelt beløb udestående efter afvikling af Tilbagekøbene: EUR 280.201.000

Beskrivelse: EUR 500.000.000 4,875 % Obligationer med forfald
16. december 2021

ISIN: XS0473783891
Interpoleret Midt-Swap Rente (Interpolated Mid Swap Rate): N/A
Tilbagekøbsspread (Purchase Spread): N/A
Tilbagekøbsrente (Purchase Yield): -0,05 %
Tilbagekøbspris (Purchase Price): 120,022 %
Påløbne renter (Accrued Interest): 4,5812 %
Tilbagekøbsbeløb (Series Acceptance Amount): EUR 80.438.000
Skaleringsfaktor (Pro-ration Factor): N/A
Nominelt beløb udestående efter afvikling af Tilbagekøbene: 279.935.000 EUR

Beskrivelse: EUR 750.000.000 2,625% Obligationer med forfald 19. september 2022

ISIN: XS0829114999
Interpoleret Midt-Swap Rente (Interpolated Mid Swap Rate): 0,185 %
Tilbagekøbsspread (Purchase Spread): -10bps
Tilbagekøbsrente (Purchase Yield): 0,085 %
Tilbagekøbspris (Purchase Price): 112,210 %
Påløbne renter (Accrued Interest): 0,4747%
Tilbagekøbsbeløb (Final Acceptance Amount): EUR 84.770.000
Skaleringsfaktor (Pro-ration Factor): N/A
Nominelt beløb udestående efter afvikling af Tilbagekøbene:
EUR 517.240.000

Den relevante købspris (Purchase Price) vil, sammen med påløbne renter (Accrued Interest), blive afregnet over for ejerne af de Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt af Ørsted. Afregning af tilbagekøbene forventes gennemført 24. november 2017.  

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsted’s tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2017 eller udmeldte forventede investeringsniveau for 2017.

For yderligere information kontakt venligst:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+45 99 55 97 22

Finance DCS, Treasury & Risk Management
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69

Tilbuds- og distributionsbegrænsninger
Tilbudsperioden vedrørende Tilbuddene er nu udløbet. Ingen yderligere tilbud om tilbagekøb af Obligationerne kan længere afgives i henhold til Købstilbuddet. Denne koncernmeddelelse skal læses i sammenhæng med Købstilbuddet. Denne meddelelse og Købstilbuddet indeholder væsentlige informationer i relation til Tilbuddene. Hvis en ejer af Obligationerne er i tvivl om indholdet i denne koncernmeddelelse og/eller Købstilbuddet eller om hvilke tiltag, der bør tages, tilrådes det at søge egen professionel rådgivning, inklusive skatterådgivning, rådgivning fra mægler, bankrådgiver, advokat, revisor, eller anden uafhængig finansiel, skatte eller juridisk rådgiver.

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner vores kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.600 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet have i 2016 en omsætning på DKK 61 mia. (EUR 8,2 mia.). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.