Myndighederne har godkendt salget af DONG Energy's upstream olie- og gasforretning til INEOS

Den 24. maj 2017 meddelte DONG Energy, at selskabet havde indgået aftale om at sælge hele aktiekapitalen i DONG Energy E&P A/S til INEOS, samt at transaktionen var betinget af en række myndighedsgodkendelser.

Vi er glade for at kunne meddele, at parterne i dag har modtaget de danske og norske myndigheders godkendelse af den indirekte overdragelse af olie- og gaslicenser i de respektive lande.

Som led i transaktionen overtager INEOS ansvaret for afvikling af alle anlæg. I overensstemmelse med dansk og norsk lovgivning påtager DONG Energy sig et sekundært ansvar for afvikling af eksisterende danske og norske offshore-anlæg.

Parterne forventer at gennemføre transaktionen fredag den 29. september 2017.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2017 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2017.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22


DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 5.600 ambitiøse medarbejdere udvikler, opfører og driver havmølleparker, producerer el og varme fra vores kraftværker samt handler og leverer energi til engros-, erhvervs- og privatkunder. Den fortsættende del af koncernen omsatte i 2016 for 61 mia. kroner (8,2 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com