Meddelelse til alle ejere af GBP 500.000.000 obligationer med forfaldsdato i 2040, udstedt af DONG Energy den 9. april 2010 (ISIN XS0499449261)

Den 13. januar 2011 annoncerede DONG Energy selskabets succesfulde udstedelse af EUR 700.000.000 nye hybridobligationer med forfaldsdato i 3010 (ISIN XS0560190901) ("Hybridobligationerne").

DONG Energy giver hermed meddelelse til alle ejere af GBP 500.000.000 5,75 % obligationer med forfaldsdato i 2040, udstedt af DONG Energy den 9. april 2010 (ISIN XS0499449261) ("Obligationerne") om, at DONG Energy har udpeget Obligationerne som Referenceobligationer (Referenced Debt) og ejerne af Obligationerne som Referenceobligationsejere (Referenced Debtholders).

Referenceobligationsejerne er udpeget som påtaleberettigede i henhold til den Replacement Capital Covenant, som DONG Energy har indgået i forbindelse med udstedelsen af Hybridobligationerne. Referenceobligationsejerne kan rekvirere nærmere oplysninger om Replacement Capital Covenant hos Trustee-selskabet (Citicorp Trustee Company Limited).

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010eller det udmeldte forventede investeringsniveau.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Andreas Krog
+45 9955 2023

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com