Annoncering af resultat og accept heraf i relation til DONG Energy's invitation til at tilbyde hybridobligationer tilbagekøbt

 

DETTE MATERIALE UDGØR IKKE EN DEL AF NOGET TILBUD ELLER NOGEN OPFORDRING TIL AT ERHVERVE ELLER TEGNE VÆRDIPAPIRER I AMERIKAS FORENEDE STATER. OBLIGATIONERNE NÆVNT HERI ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV AF 1933 (DEN “AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV”).

OBLIGATIONERNE MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I AMERIKAS FORENEDE STATER ELLER TIL ELLER PÅ VEGNE AF AMERIKANSKE INDIVIDER (SOM DETTE BEGREB ER DEFINERET I REGULATION S I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV), UNDTAGEN I HENHOLD TIL EN DISPENSATION FRA DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOVS REGISTRERINGSKRAV. VÆRDIPAPIRERNE VIL IKKE BLIVE UDBUDT OFFENTLIGT I AMERIKAS FORENEDE STATER.

DETTE MATERIALE ER IKKE BEREGNET TIL DISTRIBUTION I AMERIKAS FORENEDE STATER ELLER TIL PERSONER, DER BEFINDER SIG I ELLER ER BOSIDDENDE I AMERIKAS FORENEDE STATER, DETS TERRITORIER ELLER BESIDDELSER, ELLER TIL PERSONER, SOM BEFINDER SIG I ELLER ER BOSIDDENDE I ITALIEN.
 

Annoncering af resultat og accept heraf i relation til DONG Energy’s invitation til at tilbyde hybridobligationer tilbagekøbt 

Den 13. januar 2011 annoncerede DONG Energy en betinget invitation til alle ejere (med forbehold for de i Tender Offer Memorandum angivne regulatoriske tilbudsbegrænsninger) af selskabets EUR 1,1 milliard hybridobligationer med forfaldsdato i 3005 (ISIN: XS0223249003) til helt eller delvist (op til og med forbehold af det i Tender Offer Memorandum angivne Maximum Acceptance Amount) at tilbyde deres eksisterende hybridobligationer kontant tilbagekøbt af selskabet. Invitationen udløb i dag kl. 16.00 (GMT). 

På tidspunktet for invitationens udløb kl. 16.00 (GMT) i dag havde obligationsejere med obligationer til en værdi af EUR 535 mio. (svarende til ca. 49 % af de samlede udestående obligationer) gyldigttilbudt at sælge deres obligationer tilbage til selskabet i henhold til invitationen.

Det glæder DONG Energy hermed at annoncere, at selskabet har valgt at acceptere at tilbagekøbe et samlet antal eksisterende hybridobligationer, der gyldigt er tilbudt selskabet i henhold til invitationen, svarende til Maximum Acceptance Amount på EUR500 mio.

Da det samlede nominelle beløb af hybridobligationer, der gyldigt er tilbudt tilbagekøbt af obligationsejere i henhold til invitationen, er større end det i Tender Offer Memorandum angivne Maximum Acceptance Amount vil DONG Energy således acceptere at tilbagekøbe obligationer på pro rata basis ved brug af en Scaling Factor på93,44 %. Hvert tilbagekøb af eksisterende hybridobligationer, som er skaleret i forhold til den angivne Scaling Factor, vil blive rundet ned til nærmeste hele EUR.

Adgang til det relaterederesultatdokumentkan opnås via følgende link: 

http://www.dongenergy.com/en/investor/funding/pages/tender_offer.aspx

Tilbagekøbsprisen for de eksisterende hybridobligationer vil blive beregnet den 21. januar 2011 og vil blive offentliggjort af DONG Energy hurtigst muligt derefter.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010eller det udmeldte forventede investeringsniveau.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com

 

Ansvarsfraskrivelse

Denne koncernmeddelelse skal læses i forbindelse med Tender Offer Memorandum. Denne koncernmeddelelse og Tender Offer Memorandum indeholder vigtig information, som bør læses grundigt før der træffes nogen form for beslutning angående invitationen. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, anbefales det, at du søger individuel finansiel rådgivning, derunder i relation til skattemæssige konsekvenser, hos din børsmægler, bankrådgiver, juridiske rådgiver, revisor eller anden uafhængig finansiel rådgiver. Individer eller selskaber, hvis eksisterende obligationer opbevares af en børsmægler, værdipapirhandler, bank, forvalter, investeringsselskab eller en anden repræsentant, skal kontakte denne, såfremt man ønsker at tilbyde eksisterende obligationer i henhold til invitationen. Hverken selskabet, Dealer Managers eller Tender Agent (begge som defineret i Tender Offer Memorandum) udtrykker nogen anbefaling om, hvorvidt indehavere af obligationer bør tilbyde eksisterende obligationer i henhold til invitationen.