DONG Energy moderniserer Kyndbyværket og Masnedøværket

DONG Energy har besluttet at modernisere Kyndbyværket og gasturbinen på Masnedøværket. De samlede forventede omkostninger i forbindelse med moderniseringsarbejdet er omkring DKK 200 mio.

Samtidig har DONG Energy og Energinet.dk indgået en femårig aftale, der betyder, at Kyndbyværket og gasturbinen på Masnedøværket fortsat skal fungere som nød- og spidsbelastningsanlæg på Sjælland. Energinet.dk kan med kort varsel bede DONG Energy om at opstarte elproduktion på værkerne ved større udfald fra andre værker eller ved driftsforstyrrelser på elnettet.

Energinet.dk betaler sammenlagt omkring DKK 185 mio. pr. år for ydelserne. Aftalen er som udgangspunkt 5-årig, men Energinet.dk har mulighed for at opsige aftalen før ophør, dog tidligst efter 3 år, for et beløb på DKK 85 mio. pr. år.

Kyndbyværket og Masnedøværket er beliggende henholdsvis i Hornsherred og på Masnedø i Storstrømmen. De to kraftværker drives som ét værk, da Masnedøværket kan fjernbetjenes fra Kyndbyværket, og består af i alt syv kraftværksblokke i en kombination af gasturbiner og dieselanlæg med en samlet produktionskapacitet på omkring 720 MW el.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til EBITDA for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.

 

For yderligere information, kontakt:

 

Media Relations

Andreas Krog

+45 9955 2023

 

Investor Relations

Morten Hultberg Buchgreitz

+45 9955 9750

 

 

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com