DONG Energy aflyser tilbagekøb af hybridobligationer og udskyder den påtænkte udstedelse af nye hybridobligationer

Den 11. november 2010 annoncerede DONG Energy A/S selskabets hensigt om, afhængigt af markedsforholdene, at udstede nye hybridobligationer med forfaldsdato i 3010. Samtidigt annoncerede DONG Energy en betinget invitation til alle ejere af selskabets EUR 1,1 milliard hybridobligationer med forfaldsdato i 3005 (ISIN: XS0223249003) til at tilbyde deres eksisterende hybridobligationer kontant tilbagekøbt af selskabet. Som følge af de usædvanligt volatile markedsforhold har DONG Energy i overensstemmelse med bestemmelserne i Tender Offer Memorandum besluttet ikke at gennemføre processen vedrørende tilbagekøb af udestående EUR 1.1 milliard hybridobligationer, idet New Issue Condition som defineret i Tender Offer Memorandum ikke er opfyldt, samt at udskyde den påtænkte udstedelse af nye hybridobligationer. Adgang til den relaterede meddelelse om at aflyse og udskyde kan opnås via følgende link: http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/tender_offer.aspx Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com