DONG Energy investerer i yderligere udbygning af Syd Arne-feltet

DONG Energy har - sammen med operatøren Hess og licenspartnerne - besluttet at foretage en yderligere udbygning af Nordsø-feltet Syd Arne. DONG Energy's andel af investeringen udgør omkring DKK 2,5 mia. Udbygningens forventede kommercielle reserver er på omkring 15 mio. tønder olieækvivalenter (boe) i DONG Energy's andel og udgøres af både olie og naturgas. ”Den yderligere udbygning af Syd Arne-feltet bidrager til at forlænge dansk selvforsyning af olie og gas. Samtidig opnås en udnyttelse af de investeringer, der allerede er foretaget i den eksisterende Syd Arne-platform og gasrørledningen til land”, siger Søren Gath Hansen, koncerndirektør i DONG Energy. Udbygningen inkluderer 11 nye brønde og to nye platforme, en ubemandet platform 2½ km. nord for den eksisterende Syd Arne-platform og en anden platform umiddelbart forbundet til den eksisterende platform. Første olie og gas fra de nye brønde forventes ved årskiftet 2012/2013. DONG Energy ejer ca. 34,4 procent af Syd Arne-feltet, og operatøren Hess ejer ca. 57,5 procent. De to øvrige licenspartnere er Noreco (ca. 6,6 procent) og Danoil (ca. 1,5 procent). Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. Med henvisning til selskabets igangværende udbud af nye hybridobligationer og igangværende betingede tilbagekøb af eksisterende hybridobligationer som offentliggjort ved koncernmeddelelse af 11. november 2010 bemærkes, at indholdet af denne meddelelse ikke anses for egnet til at påvirke kursen på de af selskabet udstedte noterede gældsinstrumenter og således ikke - før offentliggørelse af denne meddelelse - har udgjort intern viden i forhold til disse. Ovenstående vil - af samme grund - ikke medføre udstedelse af tillægsprospekt. For yderligere information, kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com