DONG Energy annoncerer opfordring til at tilbyde hybridobligationer tilbagekøbt samt hensigt om udstedelse af nye hybridobligationer

For at forstærke selskabets kapitalstruktur og for yderligere at sikre selskabets kapitalstrukturmål annoncerer DONG Energy A/S selskabets intention om, afhængigt af markedsforholdene, at udstede nye hybridobligationer med forfaldsdato i 3010. Samtidig annoncerer DONG Energy en invitation til alle ejere af selskabets EUR 1,1 milliard hybridobligationer med forfaldsdato i 3005 (ISIN: XS0223249003) til at tilbyde deres eksisterende hybridobligationer kontant tilbagekøbt af selskabet til en pris, der fastsættes i overensstemmelse med vilkårene i det dertil relaterede Tender Offer Memorandum. Invitationen forventes at være åben for alle ejere af hybridobligationerne fra senest tirsdag den 16. november 2010. Invitationen vil være betinget af en succesrig gennemførelse af udstedelsen af de nye hybridobligationer. Det er hensigten, at udstedelsen af de nye hybridobligationer nævnt ovenfor mindst skal have benchmark størrelse, men afhængig af antallet af eksisterende obligationer, der tilbydes tilbagekøbt af selskabet, kan den nye udstedelse blive forhøjet op til et samlet nominelt beløb på EUR 1,6 milliard. Prospekt for nyudstedelsen vil blive indsendt til CSSF (Finanstilsynet i Luxembourg) til godkendelse. Adgang til de relaterede dokumenter Tender Offer Memorandum og Launch Announcement Tender Offer kan opnås via følgende link: http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/tender_offer.aspx Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com