DONG Energy har besluttet at udfase to kraftværksblokke

DONG Energy har besluttet at udfase blok 3 på Enstedværket ved Aabenraa og blok 2 på Stigsnæsværket ved Skælskør. Begge blokke planlægges lagt i mølpose den 1. januar 2013. De planlagte udfasninger skyldes dels forventet lavere elforbrug fremover, blandt andet som følge af finanskrisen, og dels en øget andel af CO2-fri elproduktion i markedet fremover, blandt andet fra vindmøller. Det betyder, at der bliver mindre brug for elproduktion fra kulfyrede kraftværker som Enstedværket og fra oliefyrede kraftværker som Stigsnæsværket. De to værker udledte i 2009 tilsammen knap 2 mio. tons CO2. DONG Energy har i dag fremlagt en plan for den gradvise personalereduktion på de to berørte værker. Sammen med de faglige organisationer vil DONG Energy nu tilrettelægge det videre forløb med henblik på, at de berørte medarbejdere vil få besked i slutningen af november. Enstedværket leverer i dag fjernvarme til Aabenraa-Rødekro Fjernvarmes forsyningsområde. DONG Energy og Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har indledt drøftelser om de fremtidige fjernvarmeleverancer. Meddelelsen om den planlagte udfasning af de to blokke er samtidig givet til energibørsen Nordpool. I henhold til elforsyningsloven skal Energinet.dk godkende at værkerne udfases. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com