DONG Energy udbygger norsk gasfelt

DONG Energy har tiltrådt udbygningsplanen for det norske gasfelt Marulk, som DONG Energy ejer 30 % af. De samlede udbygningsomkostninger for Marulk forventes at blive ca. DKK 3,8 mia., hvoraf DONG Energy's andel udgør ca. DKK 1,1 mia. ”Udbygningen af Marulk ligger fint i tråd med vores eksisterende norske aktiviteter og bidrager til yderligere at styrke forsyningerne af naturgas til vores kunder. Gasfeltet ligger i Norskehavet i et område, hvor vi i forvejen har gasproduktion samt efterforskningsaktiviteter”, siger koncerndirektør Søren Gath Hansen, ansvarlig for DONG Energy's olie- og gasaktiviteter. De forventede kommercielle reserver er på i alt 71 mio. tønder olieækvivalenter (boe) svarende til en DONG Energy-andel på 21 mio. boe. Marulk forventes at være i produktion i andet kvartal 2012. De øvrige licensejere i Marulk er Eni (operatør) og Statoil. Ifølge planen skal Marulk udbygges via det nærtliggende og i forvejen producerende Nornefelt. Der planlægges to produktionsbrønde, som via en installation på havbunden forbindes til og styres fra produktionsskibet på Norne-feltet. Samme løsning blev brugt, da gasfeltet Alve, som DONG Energy også ejer en andel af, blev koblet på Nornefeltet sidste år. Fra produktionsskibet transporteres gassen via et anlæg på den norske vestkyst gennem Gassled-systemet til enten det europæiske kontinent eller Storbritannien. Udbygningen og dermed investeringen er under forudsætning af de norske myndigheders godkendelse. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Kathrine Westermann katwe@dongenergy.dk +45 9955 9725 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com