Iberdrola leverer LNG til DONG Energy fra 2011

DONG Energy og spanske Iberdrola har indgået aftale om de kommercielle betingelser for, at Iberdrola fra slutningen af 2011 skal levere LNG (Liquified Natural Gas) svarende til ca. 1 mia. m3 naturgas årligt til DONG Energy. Aftalen løber fra slutningen af 2011 og 10 år frem med mulighed for en femårig forlængelse. Endelig kontrakt og underskrivelse heraf forventes medio 2010. LNG'en leveres til Gate terminal i Rotterdam havn. DONG Energy er medejer af terminalen og råder samtidig over en del af importkapaciteten. Fra terminalen er der via det hollandske transmissionssystem adgang til det nordvesteuropæiske gasmarked. ”Vi er meget tilfredse med at få Iberdrola som samarbejdspartner inden for LNG. Første byggesten lagde vi i 2007, da vi sammen med andre europæiske energiselskaber investerede i Gate terminal. Med vores indtrædelse på markedet for LNG har vi fået langt flere muligheder for sourcing af gas, end det europæiske net af rørledninger giver os”, siger Kurt Bligaard Pedersen, koncerndirektør i DONG Energy. “Aftalen med DONG Energy er af flere årsager en milepæl for den europæiske energisektor, i særdeleshed LNG, og understreger vigtigheden af langsigtede kontrakter for at kunne opnå forsyningssikkerhed,” siger Angel Chiarri, Energy Management Director i Iberdrola. “Aftalen demonstrerer også Iberdrola's smidighed i håndtering af selskabets LNG-portefølje.” "Jeg anser indgåelsen af aftalen for et afgørende skridt i den videre udvikling af Holland som et nordvesteuropæisk gas-hub. I lyset af vigtigheden af LNG for at kunne udvikle dette hub har min regering gjort sit yderste for at støtte og facillitere udbygningen af LNG-anlæg. Denne kontrakt gør det klart, hvor vigtigt investeringen af Gate terminal er og vil blive for den fremtidige forsynings-sikkerhed i Nordvesteuropa", siger den hollandske økonomiminister, Maria van der Hoeven. DONG Energy ønsker at bidrage til forsyningssikkerheden på de markeder, hvor selskabet er til stede. Det skal ske ved at sikre leverancer fra forskellige forsyningskilder. Aftalen med Iberdrola er et vigtigt skridt på denne vej, hvor DONG Energy's egen gasproduktion samt gasleverancer fra europæiske samarbejdspartnere og kommende import af naturgas fra russiske Gazprom er de øvrige afgørende elementer. Ejere og kunder i Gate Terminalen Det statsejede hollandske transmissionsselskab Gasunie og verdens største uafhængige terminaloperatør Vopak ejer hver 40% af terminalen. RWE-Essent, OMV-Econgas, E.ON Ruhrgas og DONG Energy ejer hver fem procent. Udover ejerskab, råder de fire sidstnævnte selskaber over terminalens 12 mia. m3 importkapacitet pr. år. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 Hvad er LNG? LNG er naturgas, der ved nedkøling til -161 grader Celsius er gjort flydende. Flydende gas fylder 600 gange mindre end i gasform. LNG kan transporteres i specialbyggede tankskibe, og det gør det muligt at transportere gassen fra fjerne egne. I importterminalen fordampes LNG'en og sættes under tryk, inden den føres ind i gastransmissionssystemet til videre distribution og salg. Faktatekst om Iberdrola Iberdrola er et børsnoteret selskab med global rækkevidde og en erfaring skabt over mere end 100 år dedikeret til kvalitet og pålidelighed inden for energiforsyning. Efter en periode med hastig vækst og international ekspansion, der begyndte i 2001, er Iberdrola i dag et af verdens største elselskaber med aktiviteter i 40 lande, 32.500 medarbejdere og 28 millioner kunder. Selskabets geografiske footprint udgøres hovedsageligt af det atlantiske område: Europa, USA og Latinamerika. Iberdrola er den ledende energigruppe i Spanien med en total installeret kapacitet på ca. 44.000 MW. Dets pionerfokus på ren energiproduktion har gjort selskabet til verdens førende på vindenergi. Datterselskabet Iberdrola Renovables, som har været børsnoteret siden 2007, har en installeret kapacitet på mere end 10.700 MW. Læs mere på www.iberdrola.es. Faktatekst om DONG Energy: DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for omtrent 50 mia. kr. i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com.