DONG Energy sælger minoritetsandel i offshore vindprojektet Walney

DONG Energy og SSE (Scottish and Southern Energy plc) har indgået en aftale, som indebærer, at SSE overtager en ejerandel på 25,1 procent i det 367 MW store offshore vindprojekt Walney, der er ved at blive opført 14 km. vest for Isle of Walney i det Irske Hav. DONG Energy vil beholde en ejerandel på 74,9 pct. SSE betaler DONG Energy i alt op til ca. GBP 39 mio. (DKK 327 mio.) for ejerandelen i Walney, hvoraf ca. GBP 17 mio. (DKK 143 mio.) er afhængig af havmølleparkens driftsperformance. Som medejer af projektet vil SSE betale en andel, svarende til selskabets ejerandel, af anlægsomkostningerne. DONG Energy vil være den ledende part i konstruktionen og driften af Walney, og har givet SSE finansielle garantier i relation til projektets anlægsomkostninger og færdiggørelse. Fraregnet forbindelsen til det britiske elnet (offshore transmissionsaktiver som vil blive ejet af en særlig transmissionsoperatør udpeget af de britiske myndigheder) forventes omkostningerne ved konstruktionen af Walney at blive lige under GBP 1 mia. (DKK 8,4 mia.). Projektet vil i første omgang blive finansieret af DONG Energy, mens SSE vil betale sin 25,1 procents andel af projektets anlægsomkostninger (lige under GBP 250 mio. (DKK 2,1 mia.)) i to etaper, når hver fase af havmølleparken er opført. Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy, siger: ”Partnerskabet med SSE i Storbritannien giver DONG Energy en mulighed for, gennem den reducerede ejerandel i Walney, at sprede risikoen og samtidig udnytte og yderligere udvikle vores offshore erfaring. Storbritannien er et af DONG Energy's primære markeder for vindudviklingsaktiviteter nu og i den nære fremtid. Vi er derfor meget glade for muligheden for at gå sammen med et erfarent selskab som SSE.” Ian Marchant, administrerende direktør i SSE, siger: ”Dette er en glimrende aftale for SSE og DONG Energy. DONG Energy er en af verdens førende udviklere af havmølleparker med omfattende konstruktions- og driftserfaring. SSE er allerede Storbritanniens førende producent af elektricitet fra vedvarende energikilder med den største og mest forskelligartede portefølje. Store offshore vindprojekter som Walney nyder godt af et partnerskabstilgang, som blander evnerne og erfaringerne fra hver deltager, og denne aftale mellem SSE og DONG Energy gør netop dette.” Walney vil blive opført i to faser, hver med en kapacitet på 183,6 MW. Opførelsen af første fase starter i foråret 2010 og anden fase i foråret 2011. Havmølleparken forventes derfor at gå i kommerciel drift i to faser; i løbet af første halvdel af 2011 og mod slutningen af 2011. DONG Energy vil lede konstruktionen af vindmølleparken med Siemens som leverandør af turbinerne. Turbinerne til anden fase vil blive leveret med den ny 120 meter store rotor. Vindmølleparken forventes at få en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på omkring 43 pct. og i et typisk år have en elproduktion på omkring 1.300 GWh (gigawatttimer). Under den britiske regerings nuværende planer for dets ”Renewables Obligation Scheme” vil produktionen berettige til at opnå 2,0 ”Renewables Obligation Certificates” per MWh. SSE og DONG Energy vil videresælge outputtet fra vindparken i forhold til deres ejerandele. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: DONG Energy Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 DONG Energy Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.