DONG Energy og Siemens Project Ventures går med i offshore vindprojekt i Storbritannien

Joint venture køber 50% af Lincs, et 270 MW offshore vindprojekt i Storbritannien, fra det britiske energiselskab Centrica. DONG Energy og Siemens Project Ventures (SPV), et selskab under Siemens Financial Services, har indgået en joint venture-aftale om at købe 50% af havmølleparkprojektet Lincs, der i dag ejes af det britiske energiselskab Centrica, mod betaling af 50 % af afholdte udviklingsomkostninger, på nuværende tidspunkt estimeret til GBP 50 mio. (ca. DKK 415 mio.). Parterne køber andelen i Lincs-projektet gennem et ligeligt ejet selskab. Den indirekte andel for henholdsvis DONG Energy og Siemens' Project Ventures i Lincs-projektet udgør således 25%. Transaktionen forventes gennemført i januar 2010. DONG Energy's og SPV's samlede 50% andel af Lincs-projektet repræsenterer en anlægsinvestering på ca. GBP 375 mio. (ca. DKK 3.100 mio.) Fra dette estimerede investeringsniveau er fratrukket det forventede provenu fra salget af aktiver under ordningen for offshore transmission (OFTO). Lincs-projektet, som har en godkendt kapacitet på op til 270 MW, er beliggende otte kilometer ud for kysten ved byen Skegness, Lincolnshire, i det østlige England. Projektet er i øjeblikket i den afsluttende design- og udbudsfase. Opførelsen af projektet forventes påbegyndt i sensommeren 2010, og idriftsættelse er planlagt til 2012. Centrica vil fortsat eje 50% af selskabet og vil være den primære partner i projektet. Det forventes, at vindmølleparken vil kunne opfylde det årlige elektricitetsbehov for 200.000 husstande og nedbringe CO2-udledningen betragteligt. “Lincs er et attraktivt projekt, som vil drage fordel af den britiske regerings forøgede finansielle ramme for offshore vind. Projektet er velegnet til anvendelse af den nyeste teknologi inden for havmøller. Hos DONG Energy ser vi frem til at udvide og styrke vores samarbejde med Centrica,” siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy. “Denne investering er et logisk skridt hen imod en yderligere styrkelse af vores miljøportefølje, idet den er endnu et godt eksempel på kombinationen af vedvarende teknologier og økonomisk effektivitet”, siger Johannes Schmidt, CEO Equity Investments & Project Finance i Siemens Financial Services. “Centrica er en af de førende aktører inden for udvikling af britiske vindprojekter, og vi hilser muligheden for et samarbejde omkring vedvarende teknologier velkommen.” Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: DONG Energy Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 DONG Energy Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 Siemens Financial Services GmbH Dr. Hartmut Hübner +49 (0) 89 636 89911 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com. Sammen med kendte partnere har Siemens Project Ventures (SPV) gennem egenkapitalinvesteringer været involveret i udviklingen af infrastrukturprojekter rundt om i verden, særligt inden for energi-, transport- og telekommunikationssektoren. SPV har allerede deltaget i udviklingen af 11 internationale kraftværksprojekter med en samlet kapacitet på mere end 7.000 MW samt deltaget i tre telekommunikationsprojekter, to hospitaler og en lufthavn med en samlet projektværdi på USD 7 mia. SPV er en division af Siemens Financial Services GmbH (SFS), en international leverandør af finansielle ydelser inden for B2B-området. Med ca. 1.900 ansatte og et internationalt netværk af finansielle selskaber koordineret af Siemens Financial Services GmbH, München, understøtter vi både Siemens og ikke-forbundne selskaber med fokus på energi-, industri- og sundhedssektoren. Vi finansierer infrastruktur, udstyr og driftskapital og sikrer kompetent styring af finansielle risici inden for Siemens. Gennem vores finansielle ekspertise og branchekendskab skaber vi værdi for vores kunder og hjælper dem med at styrke deres konkurrencedygtighed. For yderligere information, se www.siemens.com/finance. Centrica er et førende integreret energiselskab med aktiviteter i UK og Nordamerika. Selskabet sikrer og forsyner gas og elektricitet til private og erhverv samt udbyder en række løsninger og relaterede ydelser inden for energi