DONG Energy opnår fuldt ejerskab af havmølleprojekterne Borkum Riffgrund 1 og 2

DONG Energy og PNE Wind AG er blevet enige om, at DONG Energy køber PNE's 50% ejerandel i hver af de to tyske havmølleprojekter Borkum Riffgrund 1 og 2. Tidligere har DONG Energy købt Vattenfall AB's 49% ejerandel i Borkum Riffgrund 1 Holding, der ejer 50% af Borkum Riffgrund 1. Den samlede købesum for transaktionerne består af en initial betaling på ca. DKK 100 mio. samt yderligere betalinger betinget af at parkerne bliver bygget. Disse yderligere betalinger har en kapitaliseret værdi på ca. DKK 150 mio. Hertil vil DONG Energy som led i transaktionerne indfri lån på ca. DKK 70 mio. til sælgerne. Dermed opnår DONG Energy 100 procent ejerskab af Borkum Riffgrund 1 og 2 i den tyske del af Nordsøen. DONG Energy får med det fulde ejerskab bedre mulighed for at videreudvikle de to tyske havmølleprojekter, som DONG Energy har arbejdet med gennem nogle år. Købet skal ses som et naturligt led i at sikre en pipeline af attraktive offshore projekter. De tyske myndigheder har givet tilladelse til opsætning af 77 havmøller på Borkum Riffgrund 1, og ansøgningen vedrørende Borkum Riffgrund 2 er indsendt til myndighederne. DONG Energy vil i de kommende år fortsætte udviklingen af projekterne. PNE WIND AG vil som service provider til DONG Energy fortsat bidrage til udviklingen af de to vindprojekter. Der er ikke truffet investerings¬beslutning vedrørende de to projekter. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750