Vurderingsboring succesfuldt afsluttet i Glenlivet-fundet

DONG Energy, operatør og indehaver af 80% i Glenlivet-licensen P1195 i området vest for Shetlandsøerne, UK, har afsluttet boringen af to succesfulde sideboringer i Glenlivet-fundet. Partnere i licensen er Faroe Petroleum og First Oil med en andel på hver 10%. Den vertikale efterforskningsbrønd, hovedboringen 214/30a-2, og de to sideboringer har påvist gasreservoir af høj kvalitet. Hovedboringen og den ene sideboring viste et reservoir af høj kvalitet med højere gasmætning end forventet. Sideboring neden for hovedboringen blev udført for at indsamle prøver fra brøndens zone af vand, som skal bidrage med vigtige oplysninger i den potentielle, fremtidige udvikling af feltet. Boreoperationerne blev udført af Transocean Rather uden ulykker for medarbejdere eller miljøet. Fra ikke at have været til stede i Storbritannien i 2000 har DONG Energy i dag ejerskab i ni fund og 26 licenser og er operatør på syv af disse. Søren Gath Hansen, koncerndirektør i DONG Energy og ansvarlig for selskabets efterforsknings- og produktionsaktiviteter, er tilfreds med den hastige vækst i selskabets britiske portefølje. ”Vi har deltaget i størstedelen af de fund, der er gjort vest for Shetlandsøerne, siden vi i 2000 indledte vores aktiviteter i området. Og vi har etableret en stærk position i et område med stort udviklingspotentiale”. DONG Energy's position i området vest for Shetlandsøerne er etableret ved en kombination af licenstildelinger, swaps og opkøb. Først kom tildelingen af efterforskningslicensen Cambo, hvor det første oliefund blev gjort i 2001. DONG Energy har siden deltaget med succes i hver tildelingsrunde. I 2004 købte DONG Energy ConocoPhillips' portefølje i området, herunder Laggan-fundet, og selskabet købte sig ind i Rosebank og Tormore, før der blev gjort fund i de to felter. Endelig indgik DONG Energy i år en swap-aftale med OMV, og fik herigennem en andel i Tornado-licensen, umiddelbart før det nylige fund blev gjort. Søren Gath Hansen tilføjer: ”Vi planlægger stadig yderligere efterforsknings- og vurderingsaktiviteter i området vest for Shetlandsøerne, men vores fokus er nu tillige rettet mod at realisere fundene gennem udvikling af vores portefølje i området”. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere oplysninger kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.