DONG Energy styrker sin kapitalstruktur

Bestyrelsen for DONG Energy har besluttet at styrke kapitalstrukturen gennem en række tiltag, herunder en reduktion af selskabets nettoinvesteringsprogram for de kommende år. DONG Energy forventer nu, at selskabets andel af nettoinvesteringer vil blive reduceret til omkring DKK 10 mia. for 2010 og DKK 10-15 mia. for 2011 (eksklusive minoritetsinteressers andel) fra det tidligere forventede niveau på DKK 15-20 mia. for hvert af årene 2010 og 2011. Forventningen om en nettoinvestering for 2009 på ca. DKK 20 mia. er uændret. Ud over reduktionen af nettoinvesteringsprogrammet planlægger DONG Energy at gennemføre yderligere omkostningsbesparelser i tillæg til de tidligere udmeldte. DONG Energy forventer med disse ændringer i 2010 at være i overensstemmelse med kapitalstrukturmålet om en nettorentebærende gæld (inklusive samlet hybridkapital) svarende til omkring tre gange selskabets EBITDA (korrigeret for særlige kulbrinteskatter). DONG Energy er fortsat besluttet på at ændre sin aktivportefølje til at omfatte mere vedvarende energi og på at opfylde sin målsætning om at reducere selskabets CO2-udledning pr. produceret MWh med 50% i 2020. Det ændrede nettoinvesteringsprogram sikrer fremdrift ifølge planen mod dette mål. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009. DONG Energy forventer på baggrund heraf, at selskabets nettogæld vil udgøre ca. DKK 28-30 mia. ved udgangen af 2009. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.