DONG Energy, E.ON og Masdar giver grønt lys for opførelsen af verdens største havmøllepark

• Grønt lys for opførelsen af første etape af havmølleparken London Array • Partnerne investerer DKK 16,4 mia. i banebrydende projekt • Den første strøm forventes at blive produceret i 2012 LONDON, tirsdag den 12. maj 2009 - DONG Energy, E.ON og Masdar oplyste i dag, at de vil investere DKK 16,4 mia. i opførelsen af første etape på 630 MW af havmølleparken London Array ved Themsens udmunding. Når parken er fuldt ud færdigbygget vil den være verdens største havmøllepark, og den første med en kapacitet på 1 GW. Projektet vil kunne forsyne omkring 750.000 hjem - eller en fjerdedel af Londons boliger - med strøm og vil fjerne udledningen af 1,9 mio. tons CO2 hvert år. Dagens udmelding følger i kølvandet på den britiske regerings nylige forslag om at øge støtten til offshore vindkraft. Partnerne er tilfredse med at projektet nu er økonomisk rentabelt og ser frem til at komme i gang med opførelsen, således at den første strøm kan leveres i 2012. Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy, siger: “Efter den britiske regerings annoncering af 2 ROC og vores deraf følgende beslutning om at opføre Walney-projekterne, glæder det mig utrolig meget, at vi i dag også har den endelige investeringsbeslutning i London Array-projektet. Beslutningen om at opføre havmølleparken London Array er en meget betydningsfuld hjørnesten i DONG Energy's strategi om at øge andelen af el produceret fra vedvarende energikilder. DONG Energy har opført omtrent halvdelen af alle havmølleparker i drift i verden i dag. Deltagelsen i verdens største havmøllepark-projekt styrker DONG Energy's førende position på dette område yderligere.” E.ON's administrerende direktør, Dr. Wulf Bernotat, siger: “Jeg er yderst tilfreds med, at vi nu kan påbegynde opførelsen af verdens største havmøllepark. Opstarten af London Array vil markere en vigtig milepæl på vejen mod realiseringen af vores ambitiøse strategi om at bringe vedvarende energi op på et industrielt niveau. Dette banebrydende projekt markerer en betydelig forøgelse i størrelse af offshore vindkraftprojekter og også for E.ON som led i vores mål om at blive verdens største udvikler inden for havmølleparker. “Meddelelsen i dag er bevis på, at det, hvis alle interesserede parter arbejder sammen, er muligt at bringe vedvarende energi op på det næste niveau og gøre en reel forskel i kampen mod klimaforandringer.” Dr. Sultan Al Jaber, administrerende direktør i Masdar siger: ”Lederskabet i Abu Dhabi's anerkender vigtigheden af globalt samarbejde og engagement for at udbrede vedvarende energi i stor skala. London Array repræsenterer Masdar's strategiske tilgang til vedvarende energi, hvorved partnerskaber bliver dannet imellem regeringer og den private sektor. Dette projekt er et stor resultat for den britiske regering, DONG Energy, E.ON og Masdar, og et eksempel på vores engagement til at skabe samarbejde, der kan føre vedvarende energi videre på vejen mod global udbredelse.” Den britiske premierminister Gordon Brown siger: ”London Array er et flagskibsprojekt i vores bestræbelser på at opnå en 80% reduktion i CO2 udledning i 2050 og for at imødekomme fremtidige energibehov. Storbritannien er en verdensleder inden for offshore vindmølleparker, hvilket skaber job og fremgang for økonomien. Derfor har vi øget vores støtte til denne teknologi, mens vi bevæger os imod en fremtid med mindre CO2 udledning. "DONG Energy, E.ON og Masdar vil blive lykønsket med deres arbejde med London Array projektet." Den britiske minister for energi og klimaforandringer Ed Miliband siger: ”Dette er endnu et grønt lys for grøn energi. Det er en tillidserklæring til den støtte som regeringen har ydet for at bakke op om vedvarende energi. ”Storbritannien er allerede verdensleder inden for offshore vind, og dette milliard projekt, vil bidrage til at fastholde den position, skære ned på vores CO2-udledning og hjælpe med til at sikre energiforsyningen.” Arbejdet på land forventes igangsat til sommer, og arbejdet til havs forventes igangsat i begyndelsen af 2011. Projektet vil blive opført omkring 20 km fra kysten ud for Kent og Essex. Havmølleparken vil dække et areal på 230 km2 og vil blive opført i to etaper. Konsortiet håber, at første etape på 630 MW vil være afsluttet og levere strøm i 2012. Første etape vil bestå af 175 vindmøller. Anden etape vil tilføre tilstrækkelig kapacitet til at nå op på den samlede kapacitet på 1.000MW. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til DONG Energy's finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. Fakta: London Array-animation En animation af London Array-projektet i internet-kvalitet er tilgængelig for download ved at lade sig registrere på www.newscast.co.uk. Animationen er tilgængelig i broadcast kvalitet ved at kontakte E.ON UK. Partnerne i projektkonsortiet har følgende aktiebeholdning: DONG Energy ejer 50 %, E.ON 30 % og Masdar har en andel på 20 %. DONG Energy, der har hovedsæde i Danmark, er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy har omkring 5.500 medarbejdere og havde i 2008 en omsætning på over 60 milliarder danske kroner (cirka 8,2 milliarder euro). DONG Energy er markedsleder inden for offshore vindkraft og har opført omtrent halvdelen af alle de offshore vindmølleparker, der er i drift i verden i dag. Storbritannien er et af DONG Energys primære markeder for offshore vindkraft. DONG Energy er eneejer af Burbo Bank-projektet med en kapacitet på 90 MW og ejer 50 % af Barrow-projektet på 90 MW, som begge er i kommerciel drift i den østlige del af Det Irske Hav. Opførelsen af Gunfleet Sands I+II (med en kapacitet på i alt 172 MW) indledtes i begyndelsen af 2008 ved Themsens munding og er planlagt til at påbegynde kommerciel drift ved udgangen af 2009. DONG Energy annoncerede den 22. april 2009 at ville opføre havmølleparkerne Walney I og II i Det Irske Hav. Derudover har DONG Energy planer om at gennemføre flere større offshore vindkraftprojekter i Storbritannien, som for øjeblikket befinder sig i planlægnings- og udviklingsfasen. Se www.dongenergy.com for yderligere oplysninger E.ON er et af verdens førende el- og gasselskaber. Med en årlig omsætning på lige over 86 milliarder euro og mere end 93.000 medarbejdere er det allerede et af verdens største investorejede el- og gasselskaber. E.ON Climate & Renewables, som har hovedsæde i Düsseldorf i Tyskland, har ansvaret for E.ON-koncernens globale aktiviteter inden for vedvarende energi og klimabeskyttelse. Mellem 2007 og 2010 har E.ON planer om at investere mindst 6 milliarder euro i projekter til vedvarende energiproduktion og klimabeskyttelse, og virksomheden kommer til at spille en førende rolle i udviklingen af den vedvarende energiindustri på verdensplan. E.ON's portefølje for udvikling af vedvarende energi i Storbritannien vil, hvis den bliver opført, kunne forsyne en million husstande med strøm og fortrænge udledningen af omtrent to millioner tons CO2. E.ON ejer og driver Scroby Sands offshore vindmøllepark i Storbritannien og opfører for øjeblikket offshore vindmølleparken Robin Rigg i Solway-fjorden med en kapacitet på 180 MW og til en pris af £325 mio. Vedvarende energiprojekter i andre lande omfatter udviklingen af Rødsand II, en offshore vindmøllepark på 207 MW ud for den danske kyst samt, i samarbejde med partnere, offshore vindmølleparken Alpha Ventus på 60 MW, som for øjeblikket opføres ud for den nordtyske kyst. Det er det første anlæg af sin slags på dybt vand langt fra kysten. www.eon.com Masdar-initiativet er Abu Dhabis mangesidige investering i udviklingen og kommercialiseringen af nyskabende teknologi inden for vedvarende, alternativ og bæredygtig energi såvel som bæredygtigt design. Masdar er et selskab, som er helejet af staten Abu Dhabi gennem Mubadala Development Company (Mubadala). ). Abu Dhabi annoncerede i Januar 2008, at de vil investere 15 mia. dollars i Masdar, den største enkeltstående regeringsinvestering af sin art. Sidste år sluttede Masdar sig til London Array gennem en joint venture-aftale med E.ON, som i øjeblikket ejer halvdelen af dette skelsættende projekt. DONG Energy ejer den anden halvdel. I henhold til aftalen erhvervede Masdar 40 procent af E.ONs halvdel af London Array-anlægget, hvilket giver Masdar en ejerandel på 20 % i projektet som helhed. Masdar, som samarbejder med en række nyskabende vedvarende energiselskaber og forsyningsselskaber, leder løbende efter nye investeringsmuligheder. Investeringen i London Array er en del af Masdars globale strategi for alternativ energi, som omfatter solenergi, vindkraft og andre vedvarende teknologier. Se www.masdaruae.com for yderligere oplysninger om Masdar-initiativet Pressekontakt DONG Energy: Andreas Krog Media Relations Tlf. +45 9955 2023 ankro@dongenergy.dk Morten Hultberg Buchgreitz Investor Relations Tlf. +45 9955 2023 E.ON: Jonathan Smith Tlf. +44 (0)24 7618 3676 Dr. Jens Schreiber Tlf. +49 211 4579 544 Jens.schreiber@eon.com Christian Drepper Tlf. +49 151 163 10889 Christian.drepper@eon.com Jonny Stokes Tlf. +49 151 5504 9402 Jonny.stokes@eon.com Masdar: Zarmineh Rab Corporate Communications Manager Tlf. +971 50 450 2315 zrab@masdar.ae Kirstin McKellar Tlf. +971 50 4415988 kirstin.mckellar@edelman.com Laura Misselbrook Tlf. +44 (0) 203 047 2208 Laura.misselbrook@edelman.com