DONG Energy ser positivt på afgørelse

Det er med tilfredshed, at DONG Energy kan konstatere, at Konkurrence-ankenævnet i dag har ophævet Konkurrencerådets afgørelse fra 20. juni 2007 vedrørende 2. halvår 2006. ”Det er glædeligt, at Konkurrenceankenævnet har ophævet Konkurrencerådets afgørelse vedr. 2. halvdel af 2006 og ikke finder det sandsynliggjort, at DONG Energy efter fusionen med Elsam har overtrådt konkurrencereglerne. Vi har i DONG Energy stort fokus på at overholde konkurrencereglerne og har i den forbindelse en løbende positiv og konstruktiv dialog med Konkurrencestyrelsen om DONG Energy's ageren på markedet,” siger DONG Energys administrerende direktør Anders Eldrup. Konkurrenceankenævnet mener dog, at Elsam i perioden 2005 og 1. halvår 2006 har opkrævet for høje priser i enkelttimer. Denne del af afgørelsen skal ses i sammenhæng med ankenævnets afgørelse fra 14. november 2006, hvor ankenævnet på tilsvarende grundlag som i denne sag fandt, at Elsam havde taget for høje priser i visse timer i perioden 2. halvår 2003 og hele 2004. DONG Energy har allerede indbragt denne afgørelse for Sø- og Handelsretten. DONG Energy er fortsat ikke enig i den metode, som myndighederne har anvendt til at vurdere, om Elsams prisindmeldinger har været for høje, og mener blandt andet ikke, at den lever op til de krav, som EU-praksis stiller i sådanne sager. Derfor anker DONG Energy dagens afgørelse fra Konkurrence-ankenævnet til Sø- og Handelsretten vedrørende perioden 1. januar 2005 til og med 1. halvår 2006. ”Det er svært at forstå, at det skulle være i strid med konkurrencereglerne, at Elsam har tilbudt markedet en elproduktion til priser, som ligger under priser i nabolandene. Herudover taget i betragtning at Elsam har handlet i overensstemmelse med den aftale, som de havde indgået med Konkurrencerådet,” siger DONG Energy's administrerende direktør Anders Eldrup. For yderligere oplysninger, kontakt: Media Relations Louise Münter +45 6155 8771 Investor Relations Steen Juul Jensen +45 3057 8882 ___________________ DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2006 på DKK 36,6 mia. (ca. EUR 4,9 mia. eller USD 6,4 mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com.