DONG udsteder to obligationer

21.06.2005 DONG A/S, som har ratingen Baa1 / BBB+ begge med stabil udsigt, har i dag udstedt to obligations-typer til det europæiske kapitalmarked. Udstedelsen består af følgende: 1. En 5,5 % 1,1 milliard EUR-obligation med 1.000 års løbetid samt en call date og en step up ef-ter ti år. Obligationen blev prissat med 220 basispoint over mid-swaps, og mere end 200 inve-storer bød over tre milliarder EUR. Obligationen er rated Baa3/BBB- af Moody's og Standard & Poor's. Rating-bureauerne betragter obligationen som 50 % egenkapital. 2. En 3,5 % 500 millioner EUR-obligation med syv års løbetid. Obligationen blev prissat med 52 basispoint over mid-swaps, og mere end 130 investorer bød over 1,7 milliarder EUR. Obligationsudstedelsen skal styrke DONGs kapitalgrundlag og finansiere DONGs seneste investeringer og opkøb. Kontakt Michael Steen-Knudsen, Investor Relations, telefon 4517 1556 Jens Tovborg Jensen, Kommunikation, telefon 4517 1565