DONG og HNG Midt-Nord justerer aftale om gasleverancer

21.12.2005 Efter at Konkurrencestyrelsen har udtrykt bekymring over den nuværende gasleveranceaftale mellem DONG og HNG Midt-Nord Salg, som løber frem til 2009, har selskaberne besluttet at justere aftalen. Det sker på trods af, at DONG ikke deler Konkurrencestyrelsens bekymring om, hvorvidt den nuvæ-rende aftale begrænser konkurrencen på naturgasmarkedet. Aftalen fra 2003 blev til efter dialog med Europa-Kommissionen og blev både forelagt Kommissionen og Konkurrencestyrelsen i efteråret 2003. Aftalen skulle sikre, at HNG Midt-Nord fik naturgas til konkurrencedygtige priser forud for den fuldstændige åbning af gasmarkedet 1. januar 2004. I efteråret 2005 har Konkurrencestyrelsen imidlertid udtrykt betænkeligheder ved to dele af aftalen: Dels at gassens pris reguleres efter to forskellige mekanismer. Dels at aftalen giver DONG eneret på at levere gas til HNG Midt-Nord Salg, hvilket skal ses i sammenhæng med meget fleksible leveringsvil-kår. Med den nye aftale bortfalder Konkurrencemyndighedernes bekymringer. Det fremgår af Konkurrencerådets tilkendegivelser i dag, og det er DONG tilfreds med. Ændringerne i aftalevilkårene får ingen økonomisk betydning i indeværende år. Yderligere oplysninger om DONG hos Kurt Bligaard Pedersen, koncerndirektør, på telefon 4517 1565 Michael Steen-Knudsen, Investor Relations-chef, på telefon 4517 1556 Jens Tovborg Jensen, pressesekretær, på telefon 4517 1565