DONG Energy afslutter købsaftaler med København og Frederiksberg kommuner

02.05.2006 DONG Energy afslutter købsaftaler med København og Frederiksberg kommuner DONG Energy har den 1. maj 2006 endeligt gennemført aktiekøbsaftalerne med Københavns Kommune om overtagelse af Københavns Energis el-aktiviteter samt Københavns Energis 34 procents aktiepost i Energi E2. Ligeledes blev aktiekøbsaftalerne vedrørende DONG Energy's overtagelse af Frederiksberg Forsynings el-aktiviteter, herunder en aktiepost på 2,26 procent i Energi E2, endeligt gennemført den 1. maj 2006. På den ordinære generalforsamling i DONG Energy den 19. april 2006 gennemførte DONG Energy og SEAS-NVE parternes aftale om at ombytte SEAS-NVE's 24 procents aktiepost i Energi E2 til aktier i DONG Energy. Endvidere købte DONG Energy ultimo april måned Energi E2 aktier fra følgende fire kommuner: Helsingør, Hillerød, Roskilde og Slagelse kommune svarende til en samlet aktiepost på 3,63 procent. De sidste 36 procent af aktierne i Energi E2 er i dag indirekte ejet af Elsam. DONG Energy er nu i be-siddelse af 64,7 procent af aktierne i Elsam. En endelig overdragelse af de resterende aktier i Elsam fra Vattenfall samt efterfølgende udskillelse af el-produktionsaktiviteter i Elsam og Energi E2 til Vattenfall forventes at ske i løbet af sommeren. DONG Energy har nu direkte eller indirekte kontrol over samtlige aktier i Energi E2 A/S og 64,7 procent af aktiekapitalen i Elsam A/S. Endvidere har DONG Energy endeligt overtaget el-aktiviteterne i København og Frederiksberg kommuner. For yderligere kommentarer kontakt: Pressechef, Louise Münter: 4517 1545 Chef for Investor Relations, Michael Steen-Knudsen 4517 1556