Elsam og Energi E2 effektiviserer deres kraftværksaktiviteter

04.05.2006 Elsam og Energi E2 effektiviserer deres kraftværksaktiviteter Processen med at forberede sammenlægningen af Elsam og Energi E2's kraftværksaktiviteter under navnet Generation [kraftværksaktiviteterne] i det danske energiselskab DONG Energy A/S nærmer sig afslutningen. Målet med processen har været at skabe rammerne for opbygningen af et stærkt forretningsområde, som kan udbygge de nuværende selskabers konkurrenceevne på det nordeuropæiske elmarked. Det skal ske gennem: • opbygning af ét innovativt, fleksibelt og markedsorienteret forretningsområde • udvikling af en ny fælles kultur, der bygger på det bedste fra de eksisterende virksomheder • realisering af synergier Forberedelsesprocessen har vist, at der ved udnyttelse af den fælles viden, der indgår i det nye forretningsområde, kan realiseres betydelige synergier. Dette vil ske gennem optimering og standardisering af forretnings- og arbejdsprocesser, automatisering, bortfald af aktiviteter samt udvikling af organisationen. Processen med at forberede sammenlægningen har været gennemført med en stor involvering af medarbejdere. Således har der været nedsat 40 arbejdsgrupper med deltagelse af 400 medarbejdere ud af forretningsområdets nuværende 2.000 medarbejdere. For at realisere en del af synergierne bliver det desværre nødvendigt at afskedige ca. 80 medarbejdere i produktionsområdet. De berørte medarbejderne vil blive opsagt ved udgangen af maj måned. Hjælp til opsagte De berørte medarbejdere vil blive sikret den bedst mulige hjælp og et godt afsæt til at komme videre. Der er således aftalt en speciel fratrædelsespakke, ligesom der vil blive iværksat en række hjælpefor-anstaltninger, bl.a. tilbud om seminarer, efteruddannelse, hjælp til jobsøgning, mulighed for rådgiv-ning og psykologhjælp. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Louise Münter, pressechef i DONG Energy A/S - 4517 1545 Michael Steen-Knudsen, chef for Investor Relations i DONG Energy A/S - 4517 1556