Koncerndirektør i DONG Energy Torkil Bentzen, fratræder ved årets udgang.

18.08.06 Torkil Bentzen har valgt at fratræde sin stilling som koncerndirektør i DONG Energy Renewables. Torkil Bentzen har ydet en afgørende indsats i samlingen af DONG, Nesa, Københavns Energi (el-delen), Frederiksberg Forsyning, Elsam og Energi E2. Efter konkurrencemyndighedernes godkendelse og udskillelsen af de aktiviteter, der overføres til den svenske energikoncern Vattenfall, er de seks selskaber blevet samlet i DONG Energy pr. 1. juli 2006. Torkil Bentzen har derfor fundet tidspunktet velvalgt til at skifte spor og overlade pladsen til nye kræfter. Torkil Bentzen har beskæftiget sig inden for energisektoren siden 1999, hvor han som administrerende direktør i Sjællandske Kraftværker ledede fusionen mellem de energiselskaber, som i 2000 blev til Energi E2, og som nu bliver en del af DONG Energy. Torkil Bentzen ønsker at fratræde sin stilling ved årets udgang, hvorfor arbejdet med at finde en afløser er gået i gang. Torkil Bentzen har indvilliget i at blive efter årets udgang, såfremt en afløser ikke er fundet på dette tidspunkt. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Head of Media Relations Louise Münter +45 4517 1545 Head of Investor Relations Michael Steen-Knudsen +45 4517 1556