Koncernregnskabsmeddelelse 3. kvartal 2006

14.11.2006 HIGHLIGHTS Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr. i 2005 EBIT for kvartalet udgjorde -231 mio. kr. mod 494 mio. kr. EBIT år til dato udgjorde 3.577 mio. kr. mod 2.943 mio. kr. EBIT for kvartalet var påvirket af en engangsomkostning på 2.185 mio. kr. Resultat efter skat for kvartalet blev 643 mio. kr. mod 397 mio. kr. År til dato udgjorde resultat efter skat 3.813 mio. kr. mod 2.057 mio. kr. Resultat efter skat for kvartalet var påvirket negativt af netto-engangsposter på 573 mio. kr. Kvartalets pengestrømme fra driften udgjorde 1.627 mio. kr. mod 1.481 mio. kr. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde +5.345 mio. kr. mod -1.244 mio. kr. De væsentligste frasalg / investe-ringer var betaling for Elsam og Energi E2's salg af aktiver til Vattenfall, købet af de resterende 35% af aktierne i Elsam fra Vattenfall fratrukket overtagne likvider, samt investering i Ormen Lange og Langeled projekterne Forventningen til årsresultatet fastholdes på 4,9 mia. kr., på trods af de nævnte engangsposter Kontakt: Investor Relations: Michael Steen-Knudsen, telefon 4517 1556 Kommunikation: Ulrik Frøhlke, telefon 2484 9725