DONG Energy A/S afvikler sine medarbejder- og lederaktieprogrammer

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN


Som følge af børsnoteringen og optagelsen til handel og officiel notering af aktierne i DONG Energy A/S ("DONG Energy" eller "Selskabet") på Nasdaq Copenhagen A/S vil Selskabets medarbejderaktieprogram og lederaktieprogram blive afviklet som beskrevet i afsnit 19.5.7 i prospektet offentliggjort den 26. maj 2016 ("Prospektet") (jf. selskabsmeddelelse nr. 15/2016 af 26. maj 2016) ved udstedelse af fondsaktier. De udstedte fondsaktier vil tilhøre samme aktieklasse som DONG Energy's eksisterende aktier.

Antallet af tildelte rettigheder til matching shares, som programdeltagerne har ret til at udnytte, afhænger af DONG Energy's placering i forhold til en sammenligningsgruppe på 10 selskaber. I forhold til sammenligningsgruppen har Selskabet opnået en placering som nr. 1, og derfor er 100 % af de tildelte rettigheder til matching shares i henhold til programmerne blevet udnyttet.

Selskabets bestyrelse har den 24. juni 2016 besluttet at udstede fondsaktier i henhold til pkt. 4.4 i DONG Energy's vedtægter. Fondsaktierne forventes at blive udstedt og optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S omkring den 28. juni 2016.

Endvidere har Selskabets bestyrelse den 24. juni 2016 besluttet at forhøje DONG Energy's aktiekapital med DKK 26.547.070 til DKK 4.203.810.800 (420.381.080 aktier á DKK 10). Forskellen mellem beløbet for denne kapitalforhøjelse og det maksimale beløb, hvormed aktiekapitalen i henhold til afsnit 19.5.7 i Prospektet (dvs. DKK 26.868.840) kunne forhøjes, skyldes, at visse medarbejdere, der deltager i aktieprogrammerne, ikke længere er ansat i et selskab i DONG Energy-koncernen, fordi de er fratrådt før tildeling af matching shares i henhold til programmet.   

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22


Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge og er ikke en opfordring til at afgive tilbud på at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i DONG Energy A/S eller selskabets datterselskaber. Denne meddelelse er ikke tiltænkt personer bosiddende i et retsområde, hvor udsendelse af denne meddelelse er i strid med lovgivningen i det pågældende retsområde. Denne meddelelse må ikke sendes til personer bosiddende i et sådant retsområde. Denne meddelelse må derfor ikke udsendes i noget retsområde uden for Danmark, hvis en sådan udsendelse forudsætter registrering, godkendelse eller opfyldelse af andre krav. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forventes og forudsættes selv at have indhentet de nødvendige oplysninger om gældende restriktioner og at overholde sådanne begrænsninger.


DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) is one of the leading energy groups in Northern Europe, headquartered in Denmark. Around 6,700 ambitious em¬ployees are engaged in developing, constructing and operating offshore wind farms; generating power and heat from our power stations; providing energy to residential and business customers; and producing oil and gas. Group revenue was DKK 71bn (EUR 9.5bn) in 2015. For further information, see www.dongenergy.com.