DONG Energy skal opføre den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 2

DONG Energy har besluttet at opføre den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 2, som forventes at være i fuld drift i første halvdel af 2019. Med denne beslutning vil DONG Energy nå op på en installeret havvindkapacitet på 6,7 GW og overgår dermed 2020-målet om en installeret kapacitet på 6,5 GW.

Borkum Riffgrund 2 får en samlet eksportkapacitet på 450 MW og kommer til at huse de største vindmøller i tysk farvand: 56 MHI Vestas-vindmøller på 8 MW med en rotordiameter på 164 meter. Havmølleparken kommer til at levere CO2-fri strøm svarende til cirka 460.000 tyske husstandes årlige elforbrug.

"Havvind er et væsentligt bidrag til den tyske energiomstilling, og Borkum Riffgrund 2 bevidner DONG Energy's position som en af de største investorer i Tysklands infrastruktur for vedvarende energi. 8 MW-møllen øger endnu engang effektiviteten ved havvind, og størrelsen af Borkum Riffgrund 2-projektet er endnu et udtryk for markedets modenhed. Vi vil fortsætte vores utrættelige indsats for at reducere prisen på energi fra havmøller," siger Samuel Leupold, Executive Vice President og koncerndirektør for DONG Energy Wind Power.

Trine Borum Bojsen, landechef for DONG Energy Wind Power Germany, siger: "Med Borkum Riffgrund 2 indleder vi opførelsen af vores fjerde havmøllepark i Tyskland. Når Borkum Riffgrund 2 står færdig, vil DONG Energy have installeret ca. 1,35 GW havvind i tysk farvand og vil til den tid levere strøm til 1,4 millioner husstande."

DONG Energy er eneejer af Borkum Riffgrund 2. I overensstemmelse med vores partnerskabsmodel er det vores hensigt at frasælge op til 50 procent af projektet på et senere tidspunkt.

Borkum Riffgrund 2 kommer til at ligge 54 km ud for kysten i Niedersachsen ved siden af Borkum Riffgrund 1, som er en af DONG Energy's andre vindmølleparker. I de første cirka 10 år efter idriftsættelsen af Borkum Riffgrund 2 modtager DONG Energy en fast pris pr. kWh produceret elektricitet.

DONG Energy fik tilladelse til at opføre Borkum Riffgrund 2 tilbage i december 2011, og den tilladelse skal ændres, for at de større 8 MW-vindmøller kan opstilles. Vi afventer, at godkendelsesmyndigheden 'Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie' (BSH) godkender disse ændringer. På nuværende tidspunkt har BSH givet et administrativt tilsagn (Zusicherung) i henhold til paragraf 38 i den tyske forvaltningslov (Verwaltungsverfahrensgesetz), hvilket betyder, at DONG Energy har en lovfæstet ret til en ny planlægningsgodkendelse i forhold til Borkum Riffgrund 2, såfremt der ikke foretages væsentlige ændringer af den gældende lovgivnings rammebetingelser eller relevante faktiske forhold, inden den endelige tilladelse bliver udstedt.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Tom Lehn-Christiansen
99 55 60 17

Investor Relations
Kristian Borbos
99 55 93 10


DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark.  Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er dybt engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com