Tilbud om tilbagekøb af seniorobligationer


MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA ("USA") ELLER EN U.S. PERSON (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER TENDER OFFER MEMORANDUM (SOM DEFINERET NEDENFOR).

Denne meddelelse og Tender Offer Memorandum er ikke en opfordring til at deltage i Tilbuddene (the Offers) (som defineret nedenfor) i nogen jurisdiktion, hvor, eller til personer, til eller fra hvem, det er ulovligt at fremsætte en sådan invitation eller, at der er en sådan deltagelse i henhold til gældende værdipapirlovgivning. Distribution af denne meddelelse og Tender Offer Memorandum kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov.

DONG Energy A/S inviterer hermed ejere af dets:

• €500 mio. 4,0% obligationer forfaldne den 16. december 2016 ("2016 Obligationerne"; ISIN: XS0473787025);
• €500 mio. 6,5% obligationer forfaldne den 7. maj 2019 ("2019 Obligationerne"; ISIN: XS0426738976);
• €500 mio. 4,875% obligationer forfaldne den 16. december 2021 ("2021 Obligationerne"; ISIN: XS0473783891); og
• €750 mio. 2,625% obligationer forfaldne den 19. september 2022 ("2022 Obligationerne"; ISIN: XS0829114999)

til at tilbyde DONG Energy A/S at købe sådanne obligationer for kontanter på de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i købstilbuddet dateret den 28. april 2016 ("Tender Offer Memorandum") (”Tilbuddene”). Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der anvendes i denne meddelelse og som ikke defineres specifikt, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.

DONG Energy A/S vil (for Obligationer tilbagekøbt i henhold til Tilbuddene) betale en Købspris (Purchase Price) beregnet på basis af et Købsafkast (Purchase Yield) på:

• 0% for 2016 Obligationerne;
• 0% for 2019 Obligationerne;
• 40 bps over den relevante Interpolated Mid-Swap Rate for 2021 Obligationerne; og
• 50 bps over den relevante Interpolated Mid-Swap Rate for 2022 Obligationerne.

Den relevante Købspris (Purchase Price) vil blive fastlagt omkring kl. 13.00 (CET) den 11. maj 2016. DONG Energy A/S vil også betale påløbne renter (Accrued Interest) vedrørende Obligationer (Notes) tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet. Udelukkende til orientering vil Købsprisen (Purchase Price) for (i) 2016 Obligationerne være 102,372% og (ii) 2019 Obligationerne være 119,393% under forudsætning af, at Afviklingsdato (Settlement Date) er den 13. maj 2016. Skulle Afviklingsdatoen blive udskudt, vil Købsprisen for 2016 Obligationerne og 2019 Obligationerne blive genberegnet.

DONG Energy A/S påtænker at acceptere køb af op til €650 mio. i samlet beløb af Obligationerne, hvoraf ikke mere end €250 mio. kan tildeles 2022 Obligationerne. DONG Energy A/S har til hensigt at prioritere 2019 Obligationerne, 2021 Obligationerne og 2022 Obligationerne og samtidig opretholde mindst €500 mio. nominelt udestående af 2022 Obligationerne.

Tilbuddene er en del af DONG Energy A/S' løbende liability management-aktiviteter. Obligationer købt af DONG Energy A/S i henhold til Tilbuddene vil blive annulleret og vil ikke blive genudstedt eller videresolgt. Obligationer, der ikke er gyldigt tilbudt og accepteret til tilbagekøb i henhold til Tilbuddene, vil forblive udestående.

Tilbuddene er gældende fra i dag den 28. april 2016 og udløber kl. 17:00 CET den 10. maj 2016. De Foreløbige Resultater (Indicative Results) af Tilbuddene vil blive annonceret, så snart det er praktisk muligt efter Udløbsdeadline (Expiration Deadline). De Endelige Resultater (Final Results) af Tilbuddene vil blive annonceret, så snart det er praktisk muligt efter Prisfastsættelsestidspunktet (Pricing Time) på Prisfastsættelsesdatoen (Pricing Date). Afvikling af Tilbuddene forventes at finde sted den 13. maj 2016.

Yderligere oplysninger om Tilbuddene findes i Tender Offer Memorandum, som er tilgængeligt via Tilbudsagenten (Tender Agent) (Citibank, N.A., London Branch, Telefon: +44 (0) 207 508 3867; E-mail: exchange.gats@citi.com) via følgende link:
https://debtxportal.issuerservices.citigroup.com (Registrerede brugere: Venligst kontakt exchange.gats@citi.com for Deal ID og Deal Code; Ikke-registrerede brugere: Venligst udfyld registreringsformularen som findes på samme hjemmeside ved at gå til Custodian/Bondholder> User Registration). Købstilbudsmeddelelsen (Tender Launch Announcement) er endvidere tilgængelig via DONG Energy’s hjemmeside via følgende link:
http://www.dongenergy.com/en/investors/funding/outstanding-bonds/tender-of-outstanding-EUR-denominated-bonds.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.


For yderligere information kontakt venligst:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Head of Group Treasury & Risk Management
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


Tilbuds- og distributionsbegrænsninger
Hverken denne meddelelse, Tender Offer Memorandum eller elektronisk transmission heraf udgør et tilbud om at købe eller en opfordring til at tilbyde salg af Obligationer (og tilbud af Obligationer til tilbagekøb i henhold til Tilbuddene vil ikke blive accepteret fra Obligationsejere (Noteholders) (som defineret i Tender Offer Memorandum)) i de tilfælde, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. I de jurisdiktioner, hvor værdipapir-, blue sky- eller andre love kræver, at et Tilbud gives af en autoriseret mægler eller forhandler, og nogen af de Dealer Managers (som defineret i Tender Offer Memorandum) eller nogen af deres respektive tilknyttede enheder er sådan en licenseret mægler eller forhandler i en sådan jurisdiktion, skal et sådant Tilbud anses for at være fra en sådan Dealer Manager eller sådan tilknyttet enhed på vegne af DONG Energy A/S i sådan jurisdiktion.

Tender Offer Memorandum indeholder visse tilbuds- og distributionsbegrænsninger, som enhver Obligationsejer (Noteholder) skal overholde.


DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere arbejder med at udvikle, opføre og drive havmølleparker; producere el og varme fra vores kraftværker; forsyne private kunder og erhvervskunder med energi dagligt samt at producere olie og gas. I 2015 omsatte koncernen for DKK 71 milliarder (EUR 9.5 mia.). For yderligere oplysninger se www.dongenergy.com