DONG Energy præsenterer resultat for første kvartal 2016

DONG Energy offentliggør finansielt resultat for 1. kvartal 2016 den 27. april.
Resultatet bliver offentliggjort omkring kl. 8.00 CET.

Telekonference for investorer og analytikere afholdes samme dag kl. 10.30 på følgende telefonnumre:
Danmark: (+45) 35 44 55 83
International: (+44) 203 194 0544

Telefonkonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 9955 9552

Investor Relations
Henrik B. Lund
+45 9955 9191

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om salg eller en opfordring til tilbud om at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i DONG Energy A/S eller dets datterselskaber. Denne meddelelse er ikke rettet mod personer, der er hjemmehørende i en retskreds, hvor udsendelse eller distribution af denne meddelelse vil stride imod lovgivningen i den pågældende retskreds. Denne meddelelse må ikke blive videresendt til personer, der er hjemmehørende i en sådan retskreds. Derfor må denne meddelelse ikke blive distribueret i retskredse uden for Danmark, hvis en sådan distribution ville nødvendiggøre registrering, forbehold eller medføre andre krav. Personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forventes på egen hånd at indhente eventuelle nødvendige oplysninger om eventuelt gældende restriktioner og at overholde sådanne restriktioner.

DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere arbejder med at udvikle, opføre og drive havmølleparker; producere el og varme fra vores kraftværker; forsyne private kunder og erhvervskunder med energi dagligt samt at producere olie og gas. I 2015 omsatte koncernen for DKK 71 milliarder (EUR 9.5 mia.). For yderligere oplysninger se www.dongenergy.com