DONG Energy afslutter strategisk review af E&P-forretningen

I forbindelse med udmeldingen om DONG Energy's plan for børsintroduktion den 18. september 2015, blev det meddelt, at DONG Energy ville gennemføre et strategisk review af Exploration & Production (E&P)-forretningen.

DONG Energy har nu afsluttet det strategiske review med følgende hovedkonklusioner:

• DONG Energy bekræfter sit mål om at opbygge et grønt energiselskab i verdensklasse med afsæt i førende kompetencer inden for havvind, bioenergi og grønne distributions- og kundeløsninger.

• DONG Energy har besluttet at beholde E&P som en del af den planlagte børsintroduktion. Fremadrettet vil cash flow fra E&P bidrage til at finansiere DONG Energy’s investeringer i vedvarende energi.

• E&P-forretningen består af en portefølje af olie- og gasaktiver i Danmark, Norge og Storbritannien af høj kvalitet og med attraktive produktionsomkostninger.

• I lighed med resten af olieindustrien skal E&P forretningen tilpasses til det betydelige fald i olie- og gaspriserne. Der bliver arbejdet på initiativer, der skal mindske risici i E&P’s portefølje og fokusere på at styrke værdiskabelsen i den nye markedsrealitet.

• Med denne revision af DONG Energy's porteføljestrategi vil investeringer i den fremtidige vækst fokusere på vedvarende energi, hvilket vil forstærke DONG Energy’s position som en global leder inden for vedvarende energi.

Nedskrivning af E&P-aktiver

I DONG Energy’s årsregnskab for 2015 vil DONG Energy foretage nedskrivning på ca. 16 milliarder kroner af E&P-forretningens bogførte værdi. Nedskrivningen er forårsaget af det fortsatte fald i olie- og gaspriserne, en reduktion i reserveestimater samt projektrelaterede faktorer, navnlig i forhold til Hejre-projektet, som fortsat står over for markante udfordringer.

På grund af DONG Energy’s aktive politik for risikoafdækning er værdien af afdækningerne på olie og gas steget og udgør nu ca. DKK 7 milliarder.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2015 eller det forventede investeringsniveau i 2015-2016.


For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 97 69


Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om salg eller en opfordring til tilbud om at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i DONG Energy A/S eller dets datterselskaber. Denne meddelelse er ikke rettet mod personer, der er hjemmehørende i en retskreds, hvor udsendelse eller distribution af denne meddelelse vil stride imod lovgivningen i den pågældende retskreds. Denne meddelelse må ikke blive videresendt til personer, der er hjemmehørende i en sådan retskreds. Derfor må denne meddelelse ikke blive distribueret i retskredse uden for Danmark, hvis en sådan distribution ville nødvendiggøre registrering, forbehold eller medføre andre krav. Personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forventes på egen hånd at indhente eventuelle nødvendige oplysninger om eventuelt gældende restriktioner og at overholde sådanne restriktioner.


DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er dybt engagerede i at producere energi fra havmølleparker, bioenergi og termiske kraftvarmeværker samt olie- og gasfelter og samtidig levere energi til privat- og erhvervskunder. I 2014 omsatte koncernen for DKK 67 mia. (EUR 9,0 mia.). For yderligere oplysninger se www.dongenergy.com