Ændringer i bestyrelsen for DONG Energy A/S

Nomineringskomiteen for DONG Energy A/S har indstillet Lene Skole og Lynda Armstrong som nye medlemmer af DONG Energy's bestyrelse.

Lene Skole indstilles tillige som ny næstformand. Indstillingen af Lene Skole som ny næstformand sker i forlængelse af, at den nuværende næstformand, Jørn P. Jensen, stopper som næstformand og samtidig udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen den 4. marts.

Lene Skole har omfattende ledelseserfaring inden for det finansielle område bl.a. som CFO i Coloplast og senest som CEO i Lundbeckfonden og bestyrelsesmedlem i Tryg Forsikring og ALK-Abelló.

Lynda Armstrong har i en årrække varetaget ledende stillinger i Royal Dutch Shell plc og er i dag selvstændig konsulent og bestyrelsesmedlem i KAZ Minerals Plc og SBM Offshore N.V samt formand for British Safety Council.

Formand for Nomineringskomitéen og bestyrelsesformand i DONG Energy A/S, Thomas Thune Andersen, siger:

”Jeg er glad for, at det er lykkedes at finde to så stærke kandidater til DONG Energy's bestyrelse, og jeg ser frem til samarbejdet med Lene Skole og Lynda Armstrong. Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Jørn P. Jensen for hans store indsats i DONG Energy's bestyrelse.”

Nomineringskomiteens samlede anbefaling kan ses på DONG Energy's hjemmeside.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2015 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2015-2016.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere arbejder med at efterforske og producere olie og gas, udvikle, opføre og drive havmølleparker og kraftværker og dagligt levere energi til privatkunder og erhvervskunder. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2014. For yderligere information, se www.dongenergy.com