DONG Energy frasælger 5 % af Edradour-feltet i området vest for Shetlandsøerne til Total - DONG Energy og Total udbygger Glenlivet og Edradour-gasfelterne

DONG Energy har indgået aftale om at frasælge 5% af det britiske Edradour-felt til Total E&P UK Limited. Når feltet er færdigudbygget vil DONG Energy have en 20 % andel i de fire britiske felter, Laggan Tormore, Edradour og Glenlivet i området vest for Shetlandsøerne. Total er eneste medejer (80%) og operatør af felterne.

DONG Energy og Total har besluttet sig for en fælles udbygning af Edradour og Glenlivet-felterne med tilkobling til Laggan-Tormores infrastruktur. Begge felter forventes at bidrage til produktion i 2018.

Mike Smith, administrerende direktør for DONG Energy's olie- og gasaktiviteter i Storbritannien, siger:
"Det er et stort skridt fremad for vores forretning i området vest for Shetlandsøerne. Aftalen om at gå videre med fælles udbygning af Edradour og Glenlivet understøtter vores langsigtede strategi om at opbygge en gas-hub og styrker vores produktionsgrundlag i regionen."

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke på DONG Energys tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2014 eller det forventede investeringsniveau for 2014-2015.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


Fakta

Glenlivet
Feltet ligger 90 km nordvest for Shetlandsøerne på 435 meters vanddybde. Der blev gjort et gasfund i september 2009. Reservoiret udbygges med to brønde med en firesporet manifold på havbunden, og en 35 km produktionsrørledning kobles til Laggan-Tormores rørledninger.

Edradour
Feltet ligger 75 km nordvest for Shetlandsøerne på 300 meters vanddybde. Der blev gjort et gasfund i december 2010. Reservoiret udbygges med en enkelt brønd med en firesporet manifold på havbunden, og en 16 km produktionsrørledning kobles til Laggan-Tormores rørledninger.


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle med energi og relaterede produkter i Nordeuropa. DONG Energy har omkring 6.500 ansatte og har hovedsæde i Danmark. I 2013, havde DONG Energy en omsætning på 73 milliarder danske kroner (9,8 milliarder euro). For yderligere information, se www.dongenergy.com.