DONG Energy frasælger sin andel i det svenske vandkraftselskab Kraftgården AB til tre finske energiselskaber

DONG Energy har i dag indgået og gennemført en aftale med Voimapiha AB, der er et konsortium bestående af de tre finske energiselskaber Kymppivoima, EPV Energy og Helsingin Energia, som indebærer at Voimapiha AB køber DONG Energy’s andel på i alt 25,673% i det svenske vandkraftselskab Kraftgården AB. DONG Energy har på joint venture-basis ejet Kraftgården AB sammen med Vattenfall siden 1994. Kraftgården AB ejer og driver syv vandkraftværker på i alt 626 megawatt langs den svenske flod Indalsälven.

Den samlede salgspris (selskabsværdi) for andelen på  25,673% er SEK 5,2 mia. (svarende til ca. DKK 4,5 mia. eller EUR 605 mio.).

Frasalget er en væsentlig del af den finansielle handlingsplan DONG Energy fremlagde 27. februar 2013, hvor selskabet offentliggjorde, at det ville frasælge ikke-kerne aktiviteter for DKK 10 mia. i 2013-2014.

“Med frasalget af vores andel i det svenske vandkraftselskab tager vi endnu et væsentligt skridt i realiseringen af vores finansielle handlingsplan. Jeg er derfor meget tilfreds med, at aftalen er faldet på plads, så vi nu i endnu højere grad kan fokusere på vores kerneforretning,” siger Henrik Poulsen, adm. direktør i DONG Energy.

Ejerandelen i Kraftgården var DONG Energy’s eneste resterende aktivitet inden for vandkraft.

"Sammen med de offentliggjorte frasalg af vores danske og polske onshore vindforretninger har vi nu i alt frasolgt ikke-kerne aktiver for ca. 7 mia. kr., hvilket skal ses i forhold til vores mål om at frasælge ikke-kerne aktiver for 10 mia. kr. i 2013-2014," siger Henrik Poulsen.

DONG Energy’s nettoinvesteringer for perioden 2013-2014 forventes at udgøre DKK 30 mia. Det vil primært være investeringer i havmølleparker, hvor selskabet har et mål om at firdoble kapaciteten fra ca. 1,7 GW i dag til 6,5 GW i 2020, og i olie- og gasproduktion, hvor selskabet har som mål at øge indvindingen fra 78.000 tønder olieækvivalenter/dag i 2012 til 150.000 tønder olieækvivalenter/dag i 2020.

DONG Energy modtager SEK 4,5 mia. (svarende til ca. DKK 3,9 mia. eller EUR 523 mio.) for sin andel i Kraftgården AB (selskabsværdi med fradrag af nettorentebærende gæld). Transaktionen forventes at resultere i en avance før skat på DKK 1,53 mia. Avancen påvirker ikke EBITDA.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2013-2014.

 

For yderligere information, kontakt:
 

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543
 

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com