DONG Energy's andel i gasfeltet Ormen Lange stiger – resultatforventninger positivt påvirket

DONG Energy's andel i ét af koncernens største aktiver, det norske gasfelt Ormen Lange, er steget fra 10,34% til 14,02%.

Den højere andel skyldes en forudaftalt proces omkring revurdering indledt af Ormen Lange-partnerne og afsluttet i juni 2013 i form af en afgørelse fra en uafhængig ekstern ekspert.

Ormen Lange er et “unitiseret” felt, der udgøres af tre produktionslicenser. Formålet med den gennemførte revurderingsproces har været at gennemgå og om nødvendigt justere og omfordele hver enkelt Ormen Lange partners resultatandel og capex i Ormen Lange-enheden på basis af reservoir-ydelse og opdateringer, siden feltet blev sat i produktion i 2007.

DONG Energy’s højere andel forventes at få virkning fra 1. juli 2013.

Den højere andel fra denne dato vil fremadrettet påvirke DONG Energy’s EBITDA og reserver positivt. Som følge af den højere andel vil DONG Energy modtage yderligere mængder og blive afkrævet en højere andel af investeringsomkostningerne vedrørende tidligere år. Virkningen heraf vil fortrinsvis påvirke perioden 2013-2015.

DONG Energy's reservebase forøges med cirka 75 millioner tønder olieækvivalenter.

Som følge af den højere andel opjusterer DONG Energy forventningen til EBITDA i 2013 fra DKK 11,5-12,5 mia. til DKK 13-14 mia.

Derudover øger DONG Energy forventningen til nettoinvesteringer for 2013-2014 fra DKK 25-30 mia. til i niveauet DKK 30 mia. på grund af den højere andel i Ormen Lange.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com