Grøn varme til Hovedstadsområdet

Varmeselskaberne VEKS, Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) og DONG Energy har indgået en ny varmeaftale for Avedøreværkets blok 2 frem til 2027. Aftalen indebærer en udbygning af blok 2, så den fremadrettet kan køre 100 % på træpiller. Det samlede investeringsbeløb for udbygningen er godt DKK 100 mio.

CO2-udledning reduceres
”Det er en god varmeaftale, som vi er nået til enighed med CTR og VEKS om. Det er en central del  af DONG Energy’s strategi for vedvarende el- og varmeproduktion, at vi kan udbygge vores kapacitet til at afbrænde træpiller. Dermed  reducerer vi vores CO2-udledning,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

Indgåelsen af den biomassebaserede varmeaftale ligger helt i tråd med varme-selskaberne VEKS og CTR’s ønsker om at øge andelen af biomassebaseret varme til Hovedstadsområdet.

"Overgangen til mere grøn varme fra Avedøreværket vil formentlig reducere CO2-udledningen fra hovedstadens varmeforsyning med lidt over 10 % om året fra 2015. Det er et godt bidrag til CTR’s målsætning om at levere CO2-neutral varme til sine ejerkommuner i 2025, og for København til at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad" siger CTR’s bestyrelsesformand Ayfer Baykal.

”Vi har et klart ønske om at give fjernvarmekunderne i VEKS’ 12 interessent-kommuner grøn varme. Men det er også væsentligt, at den grønne varme kan konkurrere med individuel opvarmning baseret på naturgas eller olie. Ellers er det ikke muligt at forfølge de nationale klima- og energipolitiske målsætninger om at konvertere naturgaskunder til fjernvarme. Den nye varmeaftale med DONG Energy er et vigtigt skridt i den rigtige retning,” siger Lars Gullev, direktør for VEKS.

Udbygningen af Avedøreværkets blok 2 omfatter en ny brændselsmølle samt yderligere kapacitet til at transportere træpiller fra havnen til lagrene på Avedøreværket. Udbygningen udføres uden for varmesæsonen i 2013 og 2014, så det ombyggede Avedøreværk er klar til drift fra 1. oktober 2014.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det forventede investeringsniveau for 2013-2014.

Media Relations
Morten Kidal
+45 9955 9583

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.