DONG Energy og Bayerngas udbygger Hejre-felt

DONG Energy og Bayerngas har besluttet at udbygge Hejre-feltet i dansk Nordsø. DONG Energy er operatør og ejer 60 procent af feltet. Bayerngas ejer 40 procent. Den samlede investering i udbygning af Hejre-feltet er på DKK 12,1 mia. Heraf udgør DONG Energy’s andel DKK 7,3 mia.

”Hejre bliver den største udbygning i den danske del af Nordsøen i årevis og kommer hele industrien og det danske samfund til gavn. Vi forventer, at udbygningen skaber omkring 500 nye, permanente arbejdspladser og et betydeligt bidrag til, at Danmark fortsat kan være selvforsynende med olie og gas”, udtaler Anders Eldrup, koncernchef  i DONG Energy.

Samtidig investerer DONG Energy selv omkring DKK 2 mia. i udbygning af olieterminalen i Fredericia, der skal behandle olien fra blandt andet Hejre-feltet. Den samlede investering for DONG Energy vil således være DKK 9,2 mia.

DONG Energy anslår Hejre-feltets samlede reserver til ca. 170 mio. tønder  olieækvivalenter – DONG Energy’s andel heraf er ca. 100 mio. tønder – og forventer produktion fra sidst i 2015.

Udbygningen omfatter en produktionsplatform, boring af produktionsbrønde og nye rørledninger, som tilsluttes eksisterende rørledninger i Nordsøen. Herfra transporteres Hejres olie og gas til det danske fastland.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energys tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det forventede investeringsniveau.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com