DONG Energy øger sin andel i Syd Arne-feltet

DONG Energy køber ca. 2,4 procent af Syd Arne-feltet i dansk Nordsø af Noreco.

Noreco annoncerede 11. august 2011, at selskabet havde indgået aftale med Hess om, at Hess skulle overtage selskabets andel af Syd Arne-feltet. Samarbejdsaftalen for Syd Arne konsortiet giver i denne situation de eksisterende partnere en pro rata forkøbsret i forhold til deres ejerandele. Både DONG Energy og Danoil har valgt at udnytte denne ret.

”Vi er meget tilfredse med muligheden for at øge vores andel i Syd Arne-feltet. Feltet har i en årrække været et stærkt aktiv for os, og  købet giver os en yderligere del af den eksisterende olie- og gasproduktion. Samtidig ser vi frem til yderligere produktion fra den igangværende udbygning af feltet, som viser, at der stadig er potentiale i dansk Nordsø”, siger Flemming Horn Nielsen, landechef for DONG Energy’s olie- og gasforretning i Danmark.

DONG Energy betaler ca. DKK 0,4 mia. for andelen. Derudover påtager DONG Energy sig en tilsvarende øget andel af den nuværende udbygning af Syd Arne-feltet, annonceret 26. november 2010, hvilket beløber sig til ca. DKK 0,2 mia.

Syd Arne producerede i 2010 8,2 mio. tønder olieækvivalenter (boe).

Med overtagelsen ejer DONG Energy ca. 36,8 procent af Syd Arne-feltet. De øvrige ejere, Hess (operatør) og Danoil, ejer efter Norecos salg henholdsvis ca. 61,5 procent og ca. 1,7 procent.

Overtagelsen er betinget af myndighedsgodkendelse, som forventes meddelt i løbet af efteråret 2011.


Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det
forventede investeringsniveau.

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com