DONG Energy medstifter af konsortium for bioenergi i Måbjerg

Sammen med lokale aktører etablerer DONG Energy et konsortium for grøn energi, Måbjerg Energy Concept

Konsortiet skal i løbet af de kommende 15 måneder afklare om en række projekter inden for bioenergy kan realiseres og være rentable. Konsortiet vil undersøge projektmuligheder, dels i form af helt nye anlæg og dels ved at omlægge eksisterende anlæg.

Alle projekterne er inden for rammen af grøn energiproduktion baseret på lokale biomasse- og affaldsressourcer som anvendes til produktion af en række energiprodukter, herunder af biogas, brint, bioethanol samt el og varme.

Der ses konkret på mulighederne for lokalt at opføre en 2. generations bioethanolfabrik, at det nuværende biogasanlæg Maabjerg BioEnergy udvides og får tilført et brintproduktionsanlæg samt en ombygning af det eksisterende biomassefyrede kraftvarmeværk, så det fremover kan håndtere restprodukter fra bioethanolanlægget. Endelig vil konsortiet se på muligheden for at opføre et affaldsbehandlingsanlæg, som ved hjælp af enzymer kan udskille dele af affaldet til biogasproduktion.

Deltagerne i Måbjerg Energy Concept er, udover DONG Energy, Vestforsyning, Struer Forsyning og affaldsselskabet Nomi. Adm. direktør i Vestforsyning, Jørgen Udby, er formand for konsortiet.

Direktør Thomas Dalsgaard repræsenterer DONG Energy i konsortiet.

”Maabjerg Energy Concept er meget ambitiøst og nytænkende, ikke bare efter dansk standard. Det vil være af historisk betydning for energisektoren, hvis vi kan gennemføre det i fuld skala. Det er netop, hvad vi skal undersøge i den kommende projektfase,” siger han og tilføjer:

”DONG Energy har opbygget stor viden om både biogas, enzym-behandling af biomasse og produktion af bioethanol, og vi har allerede etableret forsøgsanlæg.

Etableringen af Måbjerg Energy Concept vil styrke mulighederne for dansk forskning og ikke mindst eksport af know-how på det grønne energiområde."

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det forventede investeringsniveau.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com