Beslutninger fra den ordinære generalforsamling i DONG Energy A/S

DONG Energy A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

Den reviderede årsrapport for 2016 og fordeling af overskud

 • DONG Energy's reviderede årsrapport for 2016 blev godkendt.
 • Fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2016 blev godkendt. Udbyttet udgør DKK 6 pr. aktie.

Valg, honorar og decharge

 • Thomas Thune Andersen blev genvalgt som formand for bestyrelsen, Lene Skole blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen, og Lynda Armstrong, Pia Gjellerup og Benny D. Loft blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
 • Peter Korsholm blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
 • PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
 • Bestyrelsens honorar for 2017 blev godkendt.
 • Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

Øvrige

 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt:
  • Sletning af pkt. 4.2-4.6 (Bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital)
  • Sletning af pkt. 10.11 (bestyrelsens ret til at udpege observatører)
  • Sletning af pkt. (i) i bilag 1 til selskabets vedtægter (punktet udgår, da gasdistributionsnettet er frasolgt til Energinet.dk)

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22

 

DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark.  Omkring 6.200 ambitiøse medarbejdere udvikler, opfører og driver havmølleparker, producerer el og varme fra vores kraftværker samt handler og leverer energi til engros-, erhvervs- og privatkunder. Hertil kommer produktion af olie og gas, hvor der er påbegyndt en proces for at afhænde forretningsområdet. Den fortsættende del af koncernen har ca. 5.800 medarbejdere og omsatte i 2016 for 61 mia. kr. (EUR 8,2 mia.). Læs mere på www.dongenergy.com.