Storaktionærmeddelelse – SEAS-NVE A.m.b.A.

I henhold til værdipapirhandelslovens § 29, bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer og selskabslovens § 55 har SEAS-NVE A.m.b.A., CVR-nr. 68 51 52 11, underrettet DONG Energy A/S ('DONG Energy') om følgende:

• SEAS-NVE A.m.b.A. har hidtil ejet 40.125.120 aktier af nominelt DKK 10 hver (samlet nominel værdi på DKK 401.251.200) i DONG Energy svarende til 9,54 % af aktiekapitalen og 9,54 % af stemmerettighederne gennem sit helejede datterselskab SEAS-NVE Holding A/S, CVR-nr. 25 78 44 13. SEAS-NVE Holding A/S har i dag truffet beslutning om udlodning af samtlige de af SEAS-NVE Holding A/S ejede aktier i DONG Energy som ekstraordinært udbytte til SEAS-NVE A.m.b.A.

• Efter gennemførelse af udbytteudlodningen beskrevet ovenfor ejer SEAS-NVE A.m.b.A. direkte i alt 40.125.120 aktier af nominelt DKK 10 hver (samlet nominel værdi på DKK 401.251.200) i DONG Energy svarende til 9,54 % af aktiekapitalen og 9,54 % af stemmerettighederne.

• SEAS-NVE Holding A/S vil efter gennemførelse af udbytteudlodningen ikke besidde aktier i DONG Energy.

SEAS-NVE A.m.b.A. er et dansk andelsselskab ejet af fysiske og juridiske personer, der inden for et af SEAS-NVE A.m.b.A.’s bestyrelse til enhver tid fastlagt geografisk område aftager el og har rådighed over en installation, som er tilsluttet et elnet, som ejes af SEAS-NVE-koncernen.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2017.


Yderligere information

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22
hebrl@dongenergy.dk
 

DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.200 ambitiøse medarbejdere udvikler, opfører og driver havmølleparker, producerer el og varme fra vores kraftværker samt handler og leverer energi til engros-, erhvervs- og privatkunder. Hertil kommer produktion af olie og gas, hvor der er påbegyndt en proces for at afhænde forretningsområdet. Den fortsættende del af koncernen har ca. 5.800 medarbejdere og omsatte i 2016 for 61 mia. kr. (EUR 8,2 mia.). Læs mere på www.dongenergy.com.