DONG Energy får opdateret byggetilladelse til Borkum Riffgrund 2

DONG Energy har i dag fået godkendt en opdateret version af den oprindelige byggetilladelse på den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 2, der blev givet i december 2011. Den opdaterede tilladelse var nødvendigt for at kunne anvende 8MW-vindmøller i havmølleparken. Godkendelsen er givet af den tyske godkendelsesmyndighed 'Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie' (BSH).

DONG Energy har dermed fået alle nødvendige tilladelser, og byggeriet af havmølleparken, som DONG Energy traf endelig investeringsbeslutning om i juni 2016, kan fortsætte som planlagt.


Fakta om Borkum Riffgrund 2
• Borkum Riffgrund 2 kommer til at ligge 54 km ud for den nedersaksiske kyst ved siden af en af DONG Energy's andre havmølleparker, Borkum Riffgrund 1
• Havmølleparken får en samlet eksportkapacitet på 450MW
• Parken kommer til at bestå af 56 MHI Vestas-vindmøller på 8 MW med et vingefang på 164 meter. Det bliver de største vindmøller i tysk farvand
• Havmølleparken vil kunne levere CO2-fri strøm svarende til ca. 460.000 tyske husstandes årlige strømforbrug
• Havmølleparken forventes at være i fuld drift i 2019.


Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2016.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22
hebrl@dongenergy.dk


DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere er med til at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. I 2015 omsatte koncernen for 71 mia. kr. (EUR 9,5 mia.) i 2015. Læs mere på www.dongenergy.com.