DONG Energy vinder udbud på hollandske havmølleparker

Den hollandske økonomiminister har tildelt DONG Energy koncessionen til at opføre de hollandske havvindmølleparker Borssele 1 og 2. DONG Energy vandt koncessionerne med en gennemsnitspris, eksklusive transmissionsomkostninger, på EUR 72,70 pr. MWh i løbet kontraktens første 15 år. Derefter vil havmølleparkerne få markedsprisen.

Det er kun fire år siden, at DONG Energy satte et ambitiøst omkostningsmål for 2020 på EUR 100 pr. MWh i løbet af en vindmølleparks levetid – den såkaldte levelized cost of electricity – inklusive transmissionsomkostninger. Dette mål, som havmølleindustrien siden hen tog til sig, er nu nået.

"At vinde dette udbud i hård konkurrence med andre tilbudsgivere er endnu et bevis på vores førende markedsposition og vores forretningsmodel, der bygger på innovation, industrialisering og stordrift," siger Samuel Leupold, Executive Vice President og chef for Wind Power i DONG Energy, og fortsætter: "Med Borssele 1 og 2 når vi for første gang under EUR 100 pr. MWh i levelized cost of electricity, og dermed når vi også en vigtig branchemilepæl mere end tre år før tid. Det viser, hvilket stort potentiale, havvind har."

I overensstemmelse med de hollandske udbudsregler vil DONG Energy opføre Borssele 1 og 2 i løbet af fire år med ét års fleksibilitet. Med en kapacitet på to gange 350 MW vil havmølleparkerne være i stand til at levere CO2-fri strøm svarende til cirka én million hollandske husstandes årlige elforbrug.

"Den hollandske regering har lagt en ambitiøs og langsigtet udviklingsplan for havvind," siger Country Manager for DONG Energy Netherlands, Jasper Vis, og fortsætter: "Borssele-koncessionerne udgør en milepæl i Hollands omstilling til grøn energi, og vi ser frem til at bringe vores mere end 20 år lange erfaring med havvind ind i disse projekter."

Innovation og stordrift nedbringer prisen på energi fra havvind
Prisen på el fra havvind er blevet reduceret via branchesamarbejde, løbende innovation af vinger og turbiner, forbedringer af installationsmetoder og fundamentdesign, større kabelkapacitet, en voksende og konkurrencedygtig forsyningskæde og ikke mindst via de synergieffekter, der kan opnås ved at opføre storskala-havvindparker som Borssele 1 og 2. Hertil kommer, at de hollandske lokationer byder på gode havbundsforhold samt gode og stabile vindhastigheder, hvilket bidrager til høj produktion fra hver enkelt havvindmølle.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2016-2017.

Fakta om Borssele 1 og 2

• Borssele 1 og 2 vil være ejet af DONG Energy og får en kapacitet på 2 x 350 MW.
• Tilskudsperiode på 15 år. Budprisen vil ikke blive justeret for inflation.
• Monopælefundamenter.
• Havmølleparkerne vil blive placeret 22 km fra kysten i den hollandske provins Zeeland, hvor der er en vanddybde på 14-38 m. Parkerne kommer til at dække et område på 128,3 km2 og vil nyde godt af en årlig gennemsnitlig vindhastighed på 9,5 m/s.
• I overensstemmelse med de hollandske udbudsregler vil DONG Energy opføre Borssele 1 og 2 i løbet af fire år med ét års fleksibilitet.
• Den hollandske offshore-netoperatør TenneT er ansvarlig for opførelse, drift og ejerskab af transformerstationer og eksportkabel.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
DONG Energy’s presseafdeling
99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22

DONG Energy (NASDAQ OMX: DONG Energy er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er dybt engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com