Opdateret finanskalender for 2016

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.


Opdateret finanskalender for 2016

I forbindelse med publicering af prospektet for børsnoteringen (se selskabsmeddelelse nr. 15/2016 dateret 26. maj 2016), har DONG Energy opdateret finanskalenderen for 2016 med følgende publiceringsdatoer for delårsrapporterne:

• 4. august 2016: Delårsrapport for 1. halvår 2016

• 8. november 2016: Delårsrapport for 9 måneder 2016

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+ 45 99 55 97 22


Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge og er ikke en opfordring til at afgive tilbud på at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i DONG Energy A/S eller selskabets datterselskaber. Denne meddelelse er ikke tiltænkt personer bosiddende i et retsområde, hvor udsendelse af denne meddelelse er i strid med lovgivningen i det pågældende retsområde. Denne meddelelse må ikke sendes til personer bosiddende i et sådant retsområde. Denne meddelelse må derfor ikke udsendes i noget retsområde uden for Danmark, hvis en sådan udsendelse forudsætter registrering, godkendelse eller opfyldelse af andre krav. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forventes og forudsættes selv at have indhentet de nødvendige oplysninger om gældende restriktioner og at overholde sådanne begrænsninger.


DONG Energy er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er dybt engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder hver eneste dag samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com