DONG Energy A/S tilbagekøber egne aktier

 
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.


DONG Energy A/S tilbagekøber egne aktier

I forbindelse med børsnoteringen af DONG Energy A/S (se selskabsmeddelelse nr. 15/2016 dateret 26. maj 2016) har bestyrelsen i DONG Energy A/S besluttet at tilbagekøbe op til maksimalt 265.000 egne aktier til den udbudskurs, der fastlægges som led i bookbuilding-processen i forbindelse med børsnoteringen. Tilbagekøbet vil blive gennemført ved afslutningen af børsnoteringen og er betinget af, efter bestyrelsens skøn, (i) at de lovgivningsmæssige krav for tilbagekøb af aktier er overholdt, og (ii) at den udbudskurs, der fastlægges som led i børsnoteringen, er en rimelig markedskurs for aktierne. De sælgende aktionærer har aftalt at sikre, at aktierne afsættes til selskabet. 

Formålet med tilbagekøbet af aktier er, at DONG Energy A/S har et passende antal egne aktier for at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til det nye aktieprogram, som vil blive introduceret efter gennemførelsen af børsnoteringen. En mere detaljeret beskrivelse af det nye aktieprogram fremgår af det prospekt, der blev offentliggjort i forbindelse med børsnoteringen. 
Hvis og når tilbagekøbet af egne aktier er gennemført, vil DONG Energy A/S i alt eje op til maksimalt 265.372 egne aktier, hvilket udgør 0,06 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i DONG Energy A/S.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+ 45 99 55 97 22


Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge og er ikke en opfordring til at afgive tilbud på at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i DONG Energy A/S eller selskabets datterselskaber. Denne meddelelse er ikke tiltænkt personer bosiddende i et retsområde, hvor udsendelse af denne meddelelse er i strid med lovgivningen i det pågældende retsområde. Denne meddelelse må ikke sendes til personer bosiddende i et sådant retsområde. Denne meddelelse må derfor ikke udsendes i noget retsområde uden for Danmark, hvis en sådan udsendelse forudsætter registrering, godkendelse eller opfyldelse af andre krav. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forventes og forudsættes selv at have indhentet de nødvendige oplysninger om gældende restriktioner og at overholde sådanne begrænsninger.

 

DONG Energy er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com.