Tilbud om tilbagekøb af seniorobligationer – endelige resultater

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA ("USA") ELLER EN U.S. PERSON (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER TENDER OFFER MEMORANDUM (SOM DEFINERET NEDENFOR).

DONG Energy A/S (”DONG Energy”) annoncerer hermed resultaterne og prisfastsættelsen af invitationen til ejere af DONG Energys €500 mio. 4,00% obligationer forfaldne den 16. december 2016 ("2016 Obligationerne"), €500 mio. 6,500% obligationer forfaldne den 7. maj 2019 ("2019 Obligationerne"), €500 mio. 4,875% obligationer forfaldne den 16. december 2021 ("2021 Obligationerne") og €750 mio. 2,625% obligationer forfaldne den 19. september 2022 ("2022 Obligationerne", og sammen med 2016 Obligationerne, 2019 Obligationerne og 2021 Obligationerne ”Obligationerne”) om at tilbyde DONG Energy at tilbagekøbe Obligationer for kontanter (hvert et ”Tilbud” (Offer) og samlet ”Tilbuddene” (Offers)).

Tilbuddene blev annonceret den 28. april 2016 baseret på vilkårene indeholdt i tender offer memorandum dateret den 28. april 2016 ("Tender Offer Memorandum") udarbejdet af DONG Energy. Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der anvendes i denne meddelelse, og som ikke defineres specifikt, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.

Tilbuddene udløb (Expiration Deadline) den 10. maj 2016 kl. 17:00 (dansk tid).

Ved udløbet af Tilbuddene havde DONG Energy modtaget gyldige tilbud om tilbagekøb af Obligationerne for et samlet nominelt beløb på €524.084.000 mio. i henhold til Tilbuddene.

I forlængelse heraf annonceres hermed at DONG Energy har besluttet at (i) fastsætte tilbagekøb af Obligationerne til €524.084.000 (det samlede nominelle beløb af Obligationer, som er gyldigt tilbudt tilbagekøbt og som accepteres) (”Tilbagekøbsbeløbet”) (Final Acceptance Amount), og (ii) acceptere tilbagekøb af alle Obligationer, der gyldigt er tilbudt tilbagekøbt i henhold til Tilbuddene, uden skallering, som beskrevet nedenfor.

Tilbagekøbsprisen (Purchase Price) for 2016 Obligationerne, 2019 Obligationerne, 2021 Obligationerne og 2022 Obligationerne, der er accepteret tilbagekøbt, blev fastsat omkring kl. 13:00 (dansk tid) i dag på den i Tender Offer Memorandum beskrevne måde og for 2021 Obligationerne og 2022 Obligationerne med henvisning til summen af det relevante tilbagekøbs-spread (Purchase Spread) og den interpolerede midt-swap rente (Interpolated Mid-Swap Rate) som angivet nedenfor.

Beskrivelse: €500.000.000 4,00% Obligationer forfaldne den 16. december 2016
ISIN: XS0473787025
Interpoleret Midt-Swap Rente (Interpolated Mid Swap Rate): N/A
Tilbagekøbsspread (Purchase Spread): N/A
Tilbagekøbsrente (Purchase Yield): 0%
Tilbagekøbsprisen (Purchase Price): 102,372%
Påløbne renter (Accrued Interest): 1,628%
Tilbagekøbsbeløb (Final Acceptance Amount): €42.680.000
Skaleringsfaktor (Pro-ration Factor): N/A
Nominelt beløb udestående efter afvikling af Tilbagekøbene: €457.320.000

Beskrivelse: €500.000.000 6,500% Obligationer forfaldne 7. maj 2019
ISIN: XS0426738976
Interpoleret Midt-Swap Rente (Interpolated Mid Swap Rate): N/A
Tilbagekøbsspread (Purchase Spread): N/A
Tilbagekøbsrente (Purchase Yield): 0%
Tilbagekøbsprisen (Purchase Price): 119,393%
Påløbne renter (Accrued Interest): 0,107%
Tilbagekøbsbeløb (Final Acceptance Amount): €193.787.000
Skaleringsfaktor (Pro-ration Factor): N/A
Nominelt beløb udestående efter afvikling af Tilbagekøbene: €306.213.000

Beskrivelse: €500.000.000 4,875% Obligationer forfaldne 16. december 2021
ISIN: XS0473783891
Interpoleret Midt-Swap Rente (Interpolated Mid Swap Rate): 0,053%
Tilbagekøbsspread (Purchase Spread): +40bps
Tilbagekøbsrente (Purchase Yield): 0,453%
Tilbagekøbsprisen (Purchase Price): 124,364%
Påløbne renter (Accrued Interest): 1,985%
Tilbagekøbsbeløb (Final Acceptance Amount): €139.627.000
Skaleringsfaktor (Pro-ration Factor): N/A
Nominelt beløb udestående efter afvikling af Tilbagekøbene: €360.373.000

Beskrivelse: €750.000.000 2,625% Obligationer 19. september 2022
ISIN: XS0829114999
Interpoleret Midt-Swap Rente (Interpolated Mid Swap Rate): 0,130%
Tilbagekøbsspread (Purchase Spread): +50bps
Tilbagekøbsrente (Purchase Yield): 0,630%
Tilbagekøbsprisen (Purchase Price): 112,383%
Påløbne renter (Accrued Interest): 1,700%
Tilbagekøbsbeløb (Final Acceptance Amount): €147.990.000
Skaleringsfaktor (Pro-ration Factor): N/A
Nominelt beløb udestående efter afvikling af Tilbagekøbene: €602.010.000

Den relevante købspris (Purchase Price) vil, sammen med påløbne renter (Accrued Interest), blive afregnet af DONG Energy til ejerne af de Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt af DONG Energy. Afregning af tilbagekøbene forventes gennemført den 13. maj 2016.  

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.


For yderligere information kontakt venligst:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Head of Group Treasury & Risk Management
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


Restriktioner
Denne Koncernmeddelelse skal læses i sammenhæng med Tender Offer Memorandum. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at tilbagekøb værdipapirer. Distributionen af denne meddelelse og Tender Offer Memorandum er i visse jurisdiktioner underlagt restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse og/eller Tender Offer Memorandum, er forpligtet af DONG Energy, de arrangerende banker (Dealer Managers) og Tilbagekøbsagenten (Tender Agent) til at holde sig orienteret om, og overholde, enhver sådan restriktion.


DONG Energy er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er dybt engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com