DONG Energy ophæver EPC-kontrakt om Hejre-platformen

I årsrapporten for 2015, offentliggjort den 4. februar 2016, annoncerede DONG Energy, at Hejre-projektet fortsat befinder sig i en svær situation, og at første produktion i 2017 ikke længere er et sandsynligt scenarie. Siden da har DONG Energy arbejdet tæt sammen med sin partner Bayerngas Norge (Bayerngas) og leverandørerne om at finde den bedste vej frem for projektet.

En af de største udfordringer for projektet har været, at leverandørkonsortiet bestående af Technip France og Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ikke har formået at overholde sine forpligtelser i henhold til EPC-kontrakten om Hejre-platformen. Dette har blandt andet resulteret i, at gennemførelsen af Hejre-projektet er blevet betydeligt forsinket.

DONG Energy og Bayerngas har ikke længere tillid til, at leverandørkonsortiet formår at levere platformen og har konkluderet, at konsortiet væsentligt misligholder sine aftaleforhold. På denne baggrund har DONG Energy og Bayerngas i dag ophævet EPC-kontrakten med leverandørkonsortiet med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at platformen ikke vil blive gjort færdig, og at Hejre-projektet i sin nuværende form vil blive lukket.

DONG Energy og Bayerngas har aftalt, at DONG Energy håndterer ophævelsen af leverandørkonsortiets kontrakt på vegne af Hejre-projektet. DONG Energy overtager således potentielle økonomiske tab og gevinster, der måtte være forbundet med EPC-kontrakten og ophævelsen over for leverandørkonsortiet.

DONG Energy og Bayerngas vil nu sammen vurdere alternative måder at udvikle Hejre-feltet på. Der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt gives nogen dato for produktionen af den første olie fra Hejre-feltet. DONG Energy og Bayerngas vil arbejde tæt sammen med de danske myndigheder i den fortsatte proces.

"DONG Energy og Bayerngas har i dag besluttet at ophæve kontrakten om Hejre-platformen som følge af leverandørkonsortiets væsentlige misligholdelse af deres aftaleforhold i henhold til EPC-kontrakten om design og konstruktion af Hejre-platformen. Vi vil nu træde et skridt tilbage for sammen at vurdere, hvad der fremadrettet er den bedste vej for Hejre-feltet," siger David B. Cook, koncerndirektør i DONG Energy.

Oplysningerne i denne meddelelse forventes ikke at medføre yderligere nedskrivninger (herunder hensatte forpligtelser) relateret til Hejre-projektet og ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2016.


For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Henrik B. Lund
99 55 91 91


Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om salg eller en opfordring til tilbud om at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i DONG Energy A/S eller dets datterselskaber. Denne meddelelse er ikke rettet mod personer, der er hjemmehørende i en retskreds, hvor udsendelse eller distribution af denne meddelelse vil stride imod lovgivningen i den pågældende retskreds. Denne meddelelse må ikke blive videresendt til personer, der er hjemmehørende i en sådan retskreds. Derfor må denne meddelelse ikke blive distribueret i retskredse uden for Danmark, hvis en sådan distribution ville nødvendiggøre registrering, forbehold eller medføre andre krav. Personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forventes på egen hånd at indhente eventuelle nødvendige oplysninger om eventuelt gældende restriktioner og at overholde sådanne restriktioner.


DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere arbejder med at udvikle, opføre og drive havmølleparker; producere el og varme fra vores kraftværker; forsyne private kunder og erhvervskunder med energi dagligt samt at producere olie og gas. I 2015 omsatte koncernen for DKK 71 milliarder (EUR 9.5 mia.). For yderligere oplysninger se www.dongenergy.com