DONG Energy præsenterer årsresultat for 2015

DONG Energy offentliggør årsresultatet for 2015 torsdag den 4. februar 2016.
Resultatet forventes offentliggjort omkring kl. 9.00.

Telekonference for investorer og analytikere afholdes samme dag kl. 10.30.

Telefonnummer til telekonferencen:
Denmark: +45 35 44 55 83
International: +44 203 194 0544

Telekonferencen kan følges live på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før telekonferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer


Nye navne på forretningsområder
Med virkning fra offentliggørelsen af årsrapporten for 2015 skifter forretningsområdet ’Exploration & Production’ (E&P) navn til ’Oil & Gas’. Thermal Power’ skifter navn til ’Bioenergy & Thermal Power’ og ’Customers & Markets’ skifter navn til ’Distribution & Customer Solutions’. Wind Power beholder sit nuværende navn.

Ændringen omhandler udelukkende navnene, og der sker ingen omfordeling af aktiviteter mellem forretningsområderne.


For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 97 69


Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om salg eller en opfordring til tilbud om at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i DONG Energy A/S eller dets datterselskaber. Denne meddelelse er ikke rettet mod personer, der er hjemmehørende i en retskreds, hvor udsendelse eller distribution af denne meddelelse vil stride imod lovgivningen i den pågældende retskreds. Denne meddelelse må ikke blive videresendt til personer, der er hjemmehørende i en sådan retskreds. Derfor må denne meddelelse ikke blive distribueret i retskredse uden for Danmark, hvis en sådan distribution ville nødvendiggøre registrering, forbehold eller medføre andre krav. Personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forventes på egen hånd at indhente eventuelle nødvendige oplysninger om eventuelt gældende restriktioner og at overholde sådanne restriktioner.


DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er dybt engagerede i at producere energi fra havmølleparker, bioenergi og termiske kraftvarmeværker samt olie- og gasfelter og samtidig levere energi til privat- og erhvervskunder. I 2014 omsatte koncernen for DKK 67 mia. (EUR 9,0 mia.). For yderligere oplysninger se www.dongenergy.com