Bindende tilsagn vedrørende hybridobligationen med udløb i 3015

I forlængelse af DONG Energy’s meddelelse fra den 27. oktober 2015, hvor DONG Energy kommunikerede, at forskellige muligheder bliver undersøgt for at genetablere ”intermediate” (50%) egenkapitalvægten hos Standard & Poor’s for den udestående EUR 600.000.000 3,0% hybridobligation med udløb i 3015 (ISIN XS1227607402) (herefter “Obligationerne”), kan DONG Energy oplyse, at bindende tilsagn er afgivet i form af et ”Deed of Undertaking”.

I det bindende tilsagn fraskriver DONG Energy sig uigenkaldeligt rettigheden til at indfri Obligationerne, såfremt tab af egenkapitalvægt sker som følge af en hypotetisk nedgradering af dets senior rating til non-investment grade. Det bindende tilsagn er udstedt i favør af Trustee og indehavere af Obligationerne. Indholdet af DONG Energy’s Deed of Undertaking er tilgængeligt på DONG Energy’s hjemmeside sammen med anden dokumentation relateret til Obligationerne: http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/udestående-obligationer

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2015 eller det
forventede investeringsniveau i 2015-2016.


For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere arbejder med at efterforske og producere olie og gas, udvikle, bygge og drive havmølleparker og kraftværker og levere energi til både private kunder og virksomheder hver dag. Koncernen havde i 2014 en omsætning på 67 mia. kr. (9,0 mia. euro). For yderligere oplysninger se www.dongenergy.com